Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Jaké jsou české děti - úvod

Jaké jsou české děti - úvod

Informativní příspěvek
Autor Miroslav Bocan
Spoluautor: Jiří Zajíc

V rámci projektu NIDM Klíče pro život byl během roku 2010 uskutečněn výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let. Vytvoření závěrečné zprávy a hlavně interpretace výsledků  je ve stadiu zpracovávání získaných dat. Proto budeme na našem webu postupně zveřejňovat vybraná základní zjištění, a to především ve formě grafů a tabulek 1. třídění.

       Když byl ojedinělý výzkum zaměřený na život našich dětí a mládeže s názvem Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let ve svém poločase, rozhodl se výzkumný tým Klíčů pro život průběžně seznamovat zájemce s jeho dílčími výsledky. A toto je vstupní díl tohoto "seznamovacího seriálu".

       Data byla shromažďována dvěma technikami. Současně s dotazníkovým šetřením, které proběhlo na území celé ČR, byly realizovány také skupinové rozhovory, tzv. „focus groups“. Nejprve Vám představíme výsledky kvantitativní části, tedy výsledky dotazníkového šetření.

Základní data o souboru respondentů

    Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký mají naše děti a mládež vztah ke svým rodinám, škole, kamarádům a k organizovaným volnočasovým aktivitám, k tzv. „klíčovým hráčům“ v jejich životě.
    Dále nás zajímalo, jak tráví svůj volný čas, zda se cítí v životě šťastné a jaké mají představy o své budoucnosti.
    Jednou ze vstupních hypotéz bylo i tvrzení, že děti, které aktivně tráví čas v organizo- vaných volnočasových aktivitách, jsou v živo- tě šťastnější a úspěšnější.
     V úvodu Vás v kostce seznámíme se sociodemografickým složením zkoumaného souboru, které se odvíjí od výběrových kvót, jejichž velikost je dána údaji ČSÚ.

      Dotazníkového šetření se zúčastnilo 2238 respondentů:1118 chlapců, 1120 dívek. Nejvíce dotázaných pocházelo z obcí o velikosti 20 000 – 99 999 obyvatel (646 respondentů), nejméně pak z obcí o velikosti do 499 obyvatel (188 respondentů). Podrobnější složení souboru respondentů znázorňuje následující tabulka:

      Jak již bylo výše popsáno, jedním z tematických zaměření výzkumu byla rodina. Našich respondentů jsme se zeptali:
      V rodině, kde žiješ, máš určité povinnosti (např. pomáháš s domácími pracemi, úklidem apod.)?

 

     Z uvedeného grafu je zřejmé a v zásadě pochopitelné, že s vyšším věkem dítěte přibývá i domácích povinností. Přesto je zajímavé, že cca 3 - 4 % dětí ve věku 10 - 15 let uvedlo, že žádné domácí povinnosti nemají.

     A co Vaše děti, mají nějaké pravidelné domácí povinnosti? Myslíte, že data uvedená v grafu odpovídají realitě? Napište nám Váš názor.

Výzkumný tým KPŽ

 

 

 

 

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek