Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Výstupy z procesu standardizace

Výstupy z procesu standardizace

Informativní příspěvek
Autor Tomáš Oršulák
Spoluautor: Jiří Zajíc

Jedením ze strategických záměrů projektu Klíče pro život, jehož nositelem je NIDM v gesci MŠMT, je zvyšování kvality organizací poskytujících neformální výchovu i vzdělávání dětí a mládeže. Konkrétně se tím zabývá aktivita nazvaná standardizace. V konkrétních výstupech standardizace je nutné vidět provázáný systém, který umožňuje nastavit citlivě hodnocení pro každou organizaci zvlášť. Tento systém se skládá ze tří základních částí: odborné, vzdělávací a technologické. Pro praktické zavádění vytvořeného systému hodnocení v rámci organizací bude vytvořena nelicencovaná aplikace Project Manager, vzdělávací programy, výukové filmy a implementační příručka. Všechny výstupy jsou doplněné metodickými materiály pro všechny zainteresované účastníky.

        Pro splnění cílů definovaných vprojektu a ve shodě s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 byl vytvořen provázaný systém aktivit a výstupů. Obecně je možné stanovit, že po realizaci všech výstupů a aktivit bude k dispozici vyzkoušený systém modelu hodnocení organizace (viz. obr. Model hodnocení organizace), skládající se ze tří částí: odborné, vzdělávací a technologické. Celý systém bude schopen organizaci v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání poskytnout veškerou metodickou a praktickou podporu pro zavádění standardu v oblasti řízení kvality.

     Jednotlivé dílčí aktivity probíhaly a ještě budou probíhat v období duben 2009 – srpen 2012.

Model hodnocení organizace v rámci Standardizace

 

 

Cíle Standardizace v projektu KPŽ.

 1. Nastavení funkčního a srozumitelného obecného standardu jakosti (hodnocení) řídících procesů a podpůrných procesů při realizaci zájmového a neformálního vzdělávání.
 2. Vytvoření funkčního a srozumitelného obecného standardu rozvoje lidských zdrojů ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.
 3. Vytvoření nelicencovaných nástrojů řízení jakosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.
 4. Vytvoření systému zajišťování dostupné metodické podpory v zavádění nástrojů řízení jakosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží zahrnující vzdělávací programy a další metodické materiály.
 5. Vytvoření otevřené modulární softwarové aplikace umožňující interaktivním a uživatelsky přívětivým způsobem využívat dílčí výstupy pro hodnocení organizace, kompetencí pracovníků atd.
 6. Návrh systémových legislativních opatření v oblastí vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží.

Dílčí výstupy:

 1. Metodiky k realizaci diagnostických workshopů v cílových organizacích; (již proběho)
 2. Definice a příklady klíčových a odborných kompetencí (dále jen kompetence) vytvořených s přihlédnutím k realizovaným řídícím a podpůrným procesům v cílových organizacích; MKP vybraných pozic v cílových organizacích; (již proběhlo)
 3. Definice úrovní jednotlivých kompetencí s příklady v souladu s výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu „Klíče pro život“; karty typových pozic; (právě probíhá)
 4. Nástroje (sady testů a metodik) pro měření kompetencí pracovníků v cílových organizacích;
 5. Implementační příručka obsahující metodologii implementace hodnocení organizace, metodiky k diagnostickým workshopům a k nástrojům pro měření kompetencí a definice s příklady kompetencí a jejich úrovní;
 6. Sady vzdělávacích programů zaměřených na 8 zásadních kompetencí a jejich převod do LMS NIDM;
 7. Multimediální DVD, videofilmy a nástroj Project Manager. Projetc Manager kombinuje metody hodnocení organizace, kompetenční model a procesní řízení na základě dílčích výstupů. Videofilmy - vytvoření metodického materiálu pro lektory a účastníky a vytvoření 4 (minimálně třiceti minutových) vzdělávacích filmů ilustrujících 4 vybrané kompetence. Multimediální DVD obsahuje a ilustruje interaktivní formou PM, vzdělávací programy, filmy.

     Každému z uvedených výstupů bude předcházet analýza současného stavu organizací a tematické pracovní dílny za účasti odborníků ze ziskové i neziskové sféry.

     Výhodou aktivní účasti institucí v procesu Standardizace je přímá participace na vývoji modelu hodnocení organizace a bezprostřední vliv na určování budoucích standardů. Účastníci budou aktivně zařazeni do procesu budování systému vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání, který je zaměřen na dlouhodobý profesní růst zaměstnanců organizací.

Těšíme se na další spolupráci.  

Mgr. Tomáš Oršulák
Garant Standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
tel.: 246 088 223

www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek