Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Hodnotové orientace - tolerance

Hodnotové orientace - tolerance

Informativní příspěvek
Autor Miroslav Bocan
Ptáte se, co dnešním dětem vadí? Zajímá Vás, co jsou ochotny tolerovat a co už ne? Odpovědi na tyto otázky hledejte v následujícím článku.

Tolerance je považována za jednu ze základních hodnot demokracie. Tolerancí (snášenlivostí, trpělivostí) máme na mysli ochotu připustit u druhých odlišné názory, způsoby chování, vzhled apod. Na druhou stranu je třeba upozornit na míru meze tolerance – pokud je míra tolerance vysoká, může se stát tolerance kontraproduktivní, např. tolerováním netolerantních.
I našich respondentů jsme se ptali na míru jejich tolerance k námi vybraným jevům, přičemž jsme zvolili zcela jednoduchou otázku: "Vadí ti, když…?"

 

Obecně, a to především díky médiím, vnímají děti světovou nestabilitu. Jsou si vědomy válečných konfliktů a dalšího bezpráví, živelných katastrof, ekologických krizí apod. Právě proto nejčastěji označily, že jim vadí války ve světě a odhazování odpadků na veřejnosti mimo nádoby k tomu určené. Dále dětem vadí kouření a (překvapivě) mluvení sprostě. Na druhou stranu jim příliš nevadí opisování ve škole, a to především tehdy, když jsou si jisté, že jim za to nehrozí postih od pedagoga. Možná trochu překvapivá se může zdát skutečnost, že jim příliš nevadí ani to, že lidé netřídí odpad (přitom odhazování odpadků jim vadí). Poněkud rozporuplným zjištěním může být také to, že sice pouze 5% dětí uvedlo, že cizinci ve škole či místě jejich bydliště jim „velmi vadí“, ovšem možnost „trochu vadí“ uvedlo dalších 14 % dotázaných dětí. Důležitým zjištěním je, že více benevolentnější ke všem těmto jevům (kromě přítomnosti cizinců) jsou chlapci.

 

Míra tolerance samozřejmě souvisí i s věkem. Kromě válek ve světě, (které více vadí starším dětem, což je dáno jejich celkově vyspělejším vnímáním celosvětové situace), jsou mladší děti méně benevolentní ke všem ostatním nabízeným jevům, ovšem, jak již bylo naznačeno, s narůstajícím věkem se jejich tolerance zvyšuje. Tedy čím jsou děti starší, tím méně jim vadí především kouření, opisování, lhaní, mluvení sprostě.

Miroslav Bocan, garant Výzkumů

miroslav.bocan@nidm.cz

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek