Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Informativní příspěvek
Autor DDM Praha
Náš Dům dětí a mládeže je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice. Jeho zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci této organizace pracuje přes 400 zájmových útvarů a 6 otevřených klubů pro mládež. V červnu 2010 převyšoval celkový počet přihlášených členů číslo 4 500.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy nabízí pravidelné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, dále příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické aktivity a akce pro širokou veřejnost. Mezi ně patří divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, dílny nebo také dny otevřených dveří. Nedílnou součástí nabídky jsou klasické tábory, příměstské tábory, víkendové akce, specializovaná sportovní a umělecká soustředění, mezinárodní výměny i školní či skupinové pobyty ve vlastních ubytovacích objektech po celé republice.

Zájemci mohou navštěvovat výukové programy a kurzy, účastnit se soutěží a přehlídek dětí a žáků, které Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy organizuje společně se školami a dalšími institucemi. Naše zařízení je aktivně zapojeno do projektu NIDM MŠMT, jež je financován z ESF a který se příznačně jmenuje Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jeho cílem je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží (pedagogických pracovníků, lektorů volnočasových aktivit a hlavních vedoucí dětských táborů) a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Na oblast klíčových kompetencí je zaměřen také projekt, který v rámci ESF realizuje Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy na území Středočeského kraje pro pedagogy základních a středních škol pod názvem Aplikace klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a SŠ. Projekt poskytuje pedagogům důležité znalosti a dovednosti z oblastí komunikace, týmová spolupráce, personální a sociální dovednosti, prevence sociálně patologických jevů, integrace znevýhodněných žáků a multikulturní výchova.

Tím výčet ale ještě nekončí, v našem zařízení poskytujeme například také zázemí pro činnost neorganizované mládeže ve volně přístupných otevřených klubech a nezapomínáme ani na péči o předškoláky, jež je zajišťována v Centrech předškolních dětí.

A kdo jsou naši klienti? Jsou to představitelé všech věkových kategorií; předškoláci, žáci a studenti, celé školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a senioři. Těm všem je Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy otevřen v celkem sedmi specializovaných střediscích, která se nacházejí v různých městských částech.

Informační středisko pro mládež sídlí v Karlíně a zaměřuje se na propagaci Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, organizaci akcí a informace pro veřejnost. Vydává brožury a časopisy s nabídkou volnočasových aktivit a spolupracuje s dalšími organizacemi. Pro školy nabízí výukové programy Volba střední školy a povolání a Možnosti studia po ukončení střední školy, pro dospělé potom rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Funguje zde také pedagogická poradna pro žáky, studenty i dospělé a tzv. „Poradna prvního kontaktu“ nabízející pomoc lidem v tíživé životní situaci. Zaměřuje se na prevenci a řešení sociálně-patologických jevů, jako jsou domácí násilí, agresivita a šikana, drogy a jiné závislosti, kriminalita a delikvence, poruchy přijmu potravy, záškoláctví a další.

Do výčtu činností Informačního centra pro mládež patří také mezinárodní aktivity – zejména projekty EU, spolupráce s EAICY, výměnné pobyty, mezinárodní tábory a semináře především v programu Evropské unie „Mládež v akci“, semináře a školení různého zaměření a odborné konference pro studenty i dospělé.

Jezdecké středisko Zmrzlík najdete na samém okraji Prahy 5 na hranicích CHKO Český kras, a přesto v dosahu MHD. Krásná okolní příroda přímo láká k vyjížďkám na koních. Jezdecký výcvik je spojen s péčí o koně a teoretickou přípravou předškolních a školních dětí. Výcvik pod vedením odborných cvičitelů a trenérů probíhá v několika úrovních s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti žáků: přípravný kurz pro nejmenší, výcvik pokročilých jezdců, příprava pokročilých jezdců k závodní činnosti, kurzy pro dospělé, rekreační jízdy pro širokou veřejnost, procházky s dětmi na koních v přírodě a nechybí ani možnost hipoterapie.

Zkušení jezdci se zde mohou připravovat také na zkoušky základního výcviku a cvičitelské zkoušky. Všem zájemcům jsou pak určena soustředění jezdců a koní pod vedením specializovaných trenérů jezdectví a jednodenní příměstské tábory o podzimních, jarních i letních prázdninách zaměřené na jezdectví a péči o koně.

Karlínské Spektrum sídlí v budově ředitelství Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na Karlínském náměstí. Soustřeďuje se na divadelní, kulturně - společenské, pohybové, výtvarné a vzdělávací aktivity. Karlínské Spektrum je moderním, profesionálním, multifunkčním zařízením poskytujícím prostor pro organizování tradičních i trendových zájmových činností se zaměřením na všechny věkové kategorie. Vedle široké nabídky kroužků, táborů a pravidelných i příležitostných akcí umožňuje také pořádání koncertů, divadel a vernisáží v klubu Podsklepeno. Jeho uspořádání dává prostor pro prolínání uměleckých směrů, jako je hudba, divadlo, tanec a výtvarné umění.

Adrenalinové zážitky na divoké vodě najdete v Loděnici Vltava – v dislokovaném pracovišti Karlínského Spektra na Libeňském ostrově. Zde se pravidelně scházejí vodácké oddíly, zaměřené na hru a lehčí vodu nebo výkonnostní stránku vodáctví. Všechny návštěvníky zde láká také Lanové centrum, které nabízí adrenalinové aktivity, jako je chůze po lanech, pohyb v několika metrech nad zemí, zdolávání překážek a mnoho dalšího.

Klub Klamovka na Smíchově, to je místo pro hru, tvorbu a setkávání ve stylovém rokokovém objektu uprostřed městského parku. Klub Klamovka podporuje začínající divadelníky, hudebníky nebo výtvarníky, najdete tu vybavené nahrávací studio, zkušebnu nebo divadelní sál. Pro nejmenší návštěvníky nabízí pohybově hudební hrátky, tvořivou dramatiku nebo třeba dílny pro maminky s dětmi. Dětem školního věku jsou otevřeny například kurzy tvůrčího psaní, divadelní improvizace, dramatiky, recitace, herecké průpravy a setkají se zde i s pantomimou.

Hudebně nadaní jedinci mohou zlepšovat své umění v kurzech zpěvu, hry na flétnu, housle a kytaru nebo si vyzkoušet netradiční africké djembe. V rámci klubu Klamovka funguje také nahrávací studio a zkušebna pro kapely, ve které se zájemci mohou naučit základům zvukařské práce. Výtvarné umění je možné obdivovat a rozvíjet v kroužcích keramiky, kresby, malby, grafiky a v tvořivých dílnách. Mezi další aktivity, se kterými se na Klamovce setkáte, patří cvičení maminek s dětmi, žonglování, scénický tanec, aerobik, tai-chi, pilates, nebo také jóga pro dospělé, seniory a rodiče s dětmi.

Stadion mládeže Na Kotlářce v Dejvicích působí jako celopražské centrum sportu s moderním vybavením pro různorodé letní i zimní aktivity. Stadion mládeže organizuje kroužky a soutěže a nabízí prostor pro individuální sportovní vyžití. Sportovci všech věkových kategorií zde mohou trénovat aerobik, kondiční cvičení, aikido, jógu, atletiku, orientační běh, baseball, softbal, florbal, nohejbal, volejbal, lezení na umělé stěně a stolní tenis. K tomu slouží skvěle vybavený areál, jehož součástí je vedle několika tělocvičen i atletický ovál, hřiště na softball a baseball, antukové hřiště, víceúčelová hala s celoročním provozem, hala na stolní tenis, posilovna a zimní přetlaková hala.

Stadion mládeže organizuje také řadu sportovních soutěží ve spolupráci s příslušnými sportovními svazy a sportovní soutěže pro školy vyhlašované MŠMT. Celoročně pořádá také tábory a sportovní odborná soustředění. Mezi tradičně nejoblíbenější patří zimní lyžařský kurz, velikonoční cykloturistický tábor a letní sportovní pobyty.

Stanice přírodovědců na pražském Smíchově nabízí přímý kontakt se zvířaty i rozvoj přírodovědných znalostí. Stanice přírodovědců leží nedaleko centra, ale tvoří zároveň „oázu“ uprostřed zeleně zahrad, skleníků, výběhů a terárií. Součástí areálu je alpínská zahrada s typickou květenou i dřevinami, anglická zahrada, venkovní terárium, tropické terárium a skleník. Některá zvířata i rostliny pěstované ve Stanici přírodovědců si je dokonce možné zakoupit.

V průběhu celého roku mohou zájemci vedle pravidelného zájmového vzdělávání navštívit výstavy, soutěže, odborné přednášky, zúčastnit se exkurzí a soustředění. Školáci si mohou ověřit své znalosti v krajském kole biologických, zeměpisných a chemických olympiád a v zeměpisné soutěži Pražský globus, jež Stanice přírodovědců organizuje. Rozšiřování znalostí z oblastí biologie, botaniky, ekologie, chovatelství, geografie, ale i aranžování rostlin, akvaristiky či ornitologie je určeno široké spektrum táborů pořádaných právě Stanicí přírodovědců.

Stanice techniků se nachází v Dejvicích v ulici Pod Juliskou a je to středisko modelářství s dlouholetou tradicí a unikátním vybavením, jehož součástí je kreativní fotoklub, nabídka výuky výtvarných, technických i pohybových disciplín. Pravidelně se zde konají závody na unikátní čtyřicet metrů dlouhé, šestiproudé autodráze a za pozornost rozhodně stojí i modelové železniční a tramvajové kolejiště. Na Stanici techniků funguje také otevřený klub Pohoda, ve kterém je všem návštěvníkům k dispozici kulečník, šipky, fotbálek, U-rampa a internetová kavárna.

Malí i velcí technici mohou navštěvovat kroužky modelářství, výpočetní techniky, elektroniky a programování. Kreativitu pak rozvíjí fotoklub „Líheň“, videoklub a kurz amatérské tvorby. Protáhnout tělo je naopak možné v tanečních skupinách country, hip-hop, break dance a klasického tance. Zájemcům je také otevřen výtvarný ateliér a kurzy kresby a malby a přípravka pro přijímací řízení na střední výtvarné školy.


Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Karlínské nám. 7, Praha 8

Podrobné informace o Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a jeho jednotlivých střediscích je možné nalézt na stránkách www.ddmpraha.cz.

.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek