Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Metodický portál

Ikona odbornost
Autor: Alena Černá
Spoluautor: Zdeněk Slejška
Anotace: Metodický portál, jehož hlavním cílem je poskytovat učitelům metodickou podporu a prostor
pro sdílení výukových textů a materiálů, funguje na adrese http://www.rvp.cz/ od roku 2005. V roce 2009 doznal velkých změn.
Téma příspěvku:Informační a komunikační technologie
Klíčová slova: Metodický portál

Díky podpoře ESF se Výzkumnému ústavu pedagogickému v Praze (VÚP), který projekt realizuje, podařilo do roku 2008 portál významně proměnit a především zvětšit do podoby, která si mezi pedagogy získala ohlas. I díky tomu se v lednu 2009 rozběhl pokračující projekt Metodika II, který možnosti Metodického portálu dále rozvíjí. Metodický portál v současné době nabízí návštěvníkům přes 5 000 recenzovaných výukových textů a řadu dalších materiálů.

Co portál nově nabízí?

 • zapojení uživatelů – uživatelům je umožněno vstupovat do spolutvorby a ovlivňovat obsah portálu, v rámci sociální sítě, kterou vytvářejí, mohou mnoha způsoby intenzivně komunikovat
 • moduly – portál je rozdělen na moduly, které nabízejí různý obsah a rozdílné možnosti zapojení uživatelů; jejich seznam je uveden v další kapitole
 • titulní strana – z původního rozcestníku se stala souhrnná strana informující o dění v modulech
 • integrované vyhledávání – nové vyhledávání umožňuje nalezení konkrétního hledaného výrazu průřezově ve všech modulech
 • registrace uživatelů – registrace uživatele, tedy vytvoření vlastního uživatelského účtu přístupného pod uživatelským heslem, umožní využívat pokročilé funkce portálu (hodnocení a komentování obsahu, vkládání materiálů, vytváření vlastních kolekcí ze zveřejněných materiálů)
 • rozšíření o nové vzdělávací sekce – vzhledem ke spuštění reformy v dalších typech škol byl portál rozšířen o odborné vzdělávání, základní umělecké vzdělávání a sekci věnovanou jazykovým školám s právem státní jazykové zkoušky
 • jednotná grafická podoba – měla by napomoci lepší orientaci v modulech Metodického portálu

Představení modulů

Články

Nejstarší část portálu nabízí příspěvky různého charakteru – od popisů zajímavých projektů
přes metodiky vedení vyučovacích hodin až po soudobou pedagogickou teorii k různým tématům. K jednotlivým článkům je nově možné vkládat komentáře a hodnocení. Příspěvky publikované v této části portálu procházejí recenzním systémem a jsou garantovány z hlediska obsahové a didaktické správnosti. Rádi bychom v budoucnu nabídli i multimediální obsah – například možnost zhlédnout záznam zajímavých vyučovacích hodin.

Digitální učební materiály (DUM)

Modul DUM je v provozu od února 2008. Jedná se o úložiště vzdělávacích objektů, které mohou učitelé okamžitě využít při vyučování. Jsou zde především pracovní listy a prezentace, ale také testy, video a audio nahrávky apod. Prostředí DUM se stalo národním úložištěm vzdělávacích objektů, které je navázáno na evropský portál Learning Resourse Exchange (LRE, http://lreforschools.eun.org/), který vytváří European Schoolnet. Díky tomu je českým učitelům umožněno vyhledávat v dalších evropských úložištích, která jsou do LRE napojena. V současné době je na evropském portálu publikováno na 40 000 učebních materiálu.

Wiki

Modul wiki má několik částí. V části Sborovna umožňuje vytvářet společné výukové projekty, tematické plány nebo učební texty. Další částí je Knihovna, která nabízí otevřený přehled metod a forem výuky s odkazy na zajímavé ukázky. Poslední částí je Kabinet, kde je možné sdílet digitální učební pomůcky (obrázky, mapy). Otevřenost tohoto modulu umožňuje v případě potřeby snadno upravit jeho členění, doplnit jej o nové části a provázat s dalšími moduly.

Diskuze

Jedná se o moderované prostředí, v němž si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti a vyjadřovat se k různým problémům či otázkám. Díky moderaci diskuzí mají diskuzní fóra vysokou úroveň kvality a zároveň dochází k důležitým shrnutím diskuzí, která jsou pak publikována v dalších částech portálu.

Blogy

Modul založený na rozšířeném fenoménu blogování je specifický v tom, že díky umístění na Metodickém portálu je zaměřen na oblast vzdělávání.

Digifolio

Funkce modulu jsou zaměřeny především na samotného uživatele. Ten zde má možnost založit si vlastní elektronické portfolio přístupné veřejnosti, či jen jemu samotnému. Díky struktuře portfolia má uživatel možnost sledovat svůj vlastní profesní vývoj a taktéž plánovat své cíle. Celkově digifolio slouží k autoevaluaci učitele a růstu jeho profesních kvalit. Digitální portfolio může sloužit jak jednotlivcům, tak týmům či školám. Důležitou součástí digifolia je navazování kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi a vytváření profesních sítí.

E-learning

Modul přímo určený ke vzdělávání pedagogů. Výhodou tohoto systému je jeho integrace s celým portálem a tím i možnost využít jeho obsahu i dalších funkcí. Modul je postaven na systému Moodle. Do roku 2011 vznikne minimálně 15 akreditovaných kurzů.

Moduly portálu tvoří komplex, který je vzájemně provázán po stránce technologické i obsahové. Jestliže chce uživatel na portálu vyhledat například vše k problematice klíčových kompetencí, systém mu nabídne celý komplex materiálů různých forem – digitálními učebními materiály počínaje,
e-kurzy, které se tématu věnují, konče.

Obsah portálu a jeho kvalita

Texty publikované na Metodickém portálu vytvářejí sami učitelé. Články a digitální učební materiály jsou honorované a kvalita těchto příspěvků je garantována pomocí sítě recenzentů. S tím, jak se náš web proměňuje a stává se interaktivním webem druhé generace, přestala tato jediná možnost sledování kvality stačit. Součástí nové proměny webu je mimo jiné také možnost uživatelů určovat míru kvality obsahu. To znamená, že komunita uživatelů určuje, co považuje za kvalitní obsah.

Komunita uživatelů portálu je obsáhlá. Každý den portál navštíví kolem 5 000 jedinečných návštěvníků a dle zjištění České školní inspekce 28 % českých učitelů již portál využívá. Potenciál
pro tvorbu odborné komunity je značný a vzájemných inspirací může být opravdu hodně.

Metodický portál učitelům nabízí

 • garantovaný obsah v modulech Články a Digitální učební materiály
 • možnost všechny zveřejněné materiály hodnotit, komentovat či si z nich vytvářet kolekce
 • prostor pro sdílení vlastních výukových materiálů a textů
 • vyhledávání na stránkách fulltextově, podle klíčových slov, podle očekávaných výstupů, rámcových vzdělávacích programů
 • moderovaný diskuzní prostor
 • možnost spolupracovat na tvorbě výukových materiálů s dalšími pedagogy – uživateli Metodického portálu
 • možnost vzdělávat se e-learningovou formou v aktuálních tématech
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2010
Zobrazeno: 34851krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERNÁ, Alena. Metodický portál. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2010, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/8001/METODICKY-PORTAL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.