Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Standardy odborného jazykového vzdělávání...

Ikona teoreticky

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik

Ikona odbornost
Autor: Marcela Žáková
Spoluautor: PhDr. Jitka Tůmová --, Mgr. Veronika Sováková
Anotace: Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
Obor příspěvku:Základní vzdělávání
Klíčová slova: odborný cizí jazyk, Standardy, ŠVP

Podpora výuky odborného cizího jazyka III.

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví, turismus a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání a v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Standardy obsahují popis základních odborných/praktických znalostí a dovedností. Příklady lexikálních jednotek jsou uvedeny pro německý jazyk. Materiál je uveden v příloze.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva.

Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik má dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě).

Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 03. 2018
Zobrazeno: 3091krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŽÁKOVÁ, Marcela. Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2018, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/21726/STANDARDY-ODBORNEHO-JAZYKOVEHO-VZDELAVANI-V-OBORU-MECHANIK-ELEKTROTECHNIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.