Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Standardy odborného jazykového vzdělávání...

Ikona teoreticky

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Ikona odbornost
Autor: Jitka Tůmová
Spoluautor: Ivana Frýbová, Jana Nálepová, Eva Píšová
Anotace: Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
Obor příspěvku:75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Klíčová slova: předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP, Standardy, odborný cizí jazyk

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru Gastronomie, hotelnictví, turismus a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání bylo dokončeno zpracování Standardů odborného cizího jazyka pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Standardy obsahují popis základních odborných/praktických znalostí a dovedností. Příklady lexikálních jednotek jsou uvedeny pro anglický a německý jazyk. Materiál je uveden v příloze.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva.

Absolvent oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika má dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě).

Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 07. 2018
Zobrazeno: 7219krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Jitka . Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Metodický portál: Články [online]. 09. 07. 2018, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/21702/STANDARDY-ODBORNEHO-JAZYKOVEHO-VZDELAVANI-V-OBORU-PREDSKOLNI-A-MIMOSKOLNI-PEDAGOGIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.