Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Christmas for Toddlers

Christmas for Toddlers

Lekce Christmas for Toddlers zpracovává téma Vánoce a zimní období. Celá lekce by měla probíhat v anglickém jazyce, záleží zde však s jak pokročilými dětmi pracujeme. Lekce není vhodná pro úplné začátečníky, avšak lze ji poupravit (stačilo by některé pokyny dovysvětlit v mateřském jazyce).
Jedná se o lekci, kterou si každý učitel přizpůsobí svým dětem na míru. Aktivity na sebe nenavazují, dají se tedy přehodit, či rozložit do více lekcí.

Cíl výuky

Cílem této lekce je osvojení si, či zopakování základních pojmů, frází a tematických slovíček k Vánocům a zimě. Veškeré aktivity provádět hravou formou.

Dále máme za cíl odbourat strach z cizích jazyků a ukázat dětem, jak si mohou s cizím jazykem hrát. 

Jazykové doporučení autorky

Abychom minimalizovali mateřský jazyk, mluvíme na děti anglicky pomalu a srozumitelně, fráze a věty opakujeme. Mateřský jazyk vkládáme tehdy, když se dětí tážeme. Někdy odpoví sami, někdy však potřebují překlad. Například v aktivitě číslo 1. opakujeme slovíčko telescope a ukazujeme ho dětem, při pozdravu Hello Monkey – máváme na Monkeyho. U dalších aktivit lze angličtinu používat po celou dobu vysvětlování zadání, avšak s tím, že vše znázorňujeme gesty. Když děti odpovídají česky, ukážeme jim Monkeyho a zdůrazníme, že Monkey nám rozumí pouze anglicky. Děti samozřejmě netvoří celé věty anglicky, ale vkládají do svých jednoduchých vět místo hvězda – star.

Pomůcky: dalekohledy, masky opiček, červené čepičky, plyšák Monkey, vánoční písně a melodie, razítka s motivy stromečku, dárků a hvězdy ve vánoční krabičce, kostky, čtvrtky a barvičky k výrobě tvarů a nákresu rodinných příslušníků, obrázky sněhuláka, umělý či vyrobený vánoční stromek

Vlastní text článku

Winter is here... and Christmas is coming.

1. WHERE IS MONKEY?  1. aktivitou, kterou velice ráda začínám lekci, je hledání našeho kamaráda.

Ať už si zvolíte kohokoli, měl by to být kamarád, anglicky pojmenovaný a především by měl mluvit pouze anglicky.

Obtížnost: lehká aktivita, 5 minut

Where’s Monkey? ... We must find Monkey. Today I had a telescope for a better search. There are two telescopes – take it and find Monkey – Nikolka, you can try find a Monkey first ... Where are you, Monkey?  ... Oh, look – it’s a Monkey. Hello Monkey ... Take Monkey with you and come here.

Dvěma dětem dám do rukou dalekohled, pomocí kterého by měli lépe najít Monkeyho.

Jakmile ho najdou, sednou si zpět k nám do kroužku.

Vezmu si do rukou dalekohled a poukazuji, že v dálce ještě něco vidím. 

Ooooh, children, look behind you. I see something brown, maybe it’s a head. Oh, it’s a Monkey mask. For everybody. Take your Monkey mask and show these masks to Monkey. Look at him, he is very happy, he smiles a lot...

2. MONKEY MASK  masky jsou dobré na vcítění se do opičky. Děti zažijí legraci a přitom se učí přímo na opičce její části obličeje  v další aktivitě.

Obtížnost: lehká aktivita, 5 minut

Do you want to be Monkey? So put this mask on your face – and now – you are Monkey, too.

Děti se podívají za sebe a vidí opičí masky. Poukazuji na to, jak je z toho Monkey šťastný a jak moc se usmívá.

Zeptám se dětí, zdali chtějí být také opičkou – ať si tedy přiloží masku na obličej, v tu chvíli se z nich stávají opičky.

I have something special, something christmassy for you. If you are Monkey now, you will be a Christmas Monkey. Here is one red cap for you, for you... 

Pro každého mám něco speciálního – abych navodila vánoční atmosféru, pustím vánoční melodie do pozadí a každému připevním k masce vánoční čepičku. Stávají se z nich tedy vánoční opičky.

3. FACE PARTS  naučíme se / zopakujeme si části obličeje  ukazujeme přímo na opičí masku.

Obtížnost: lehká aktivita, 10 minut

Do you know what is this? – Ukazuji na svá ouška (taky mám masku opičky). Potom ukazuji na oči, nos, pusu, vlasy a čepičku. Děti odpovídají převážně česky, přitom je doplňuji anglicky. Děti opakují slovíčka po mně s tím, že si na daná místa ukazují (na masce, kterou mají na obličeji).

Touch your eyes... Touch your nose... Touch your ears... Touch your hair... Touch your cap. 

4. STACK A TOWER  touto aktivitou se připravíme na nadcházející aktivitu, počítáme a stavíme na sebe.

Obtížnost: lehká aktivita, 10 minut

Monkey si chce hrát, tak co kdybychom postavili věž a potom třeba sněhuláka? Nejprve tedy zkusíme postavit věž, jestli nám ten sněhulák bude vůbec na tomhle koberci stát. A nakonec postavíme sněhuláka.

Here are building blocks, 5 building blocks.

I am stacking a tall tower with building blocks. I am stacking it up. 1, 2, 3, 4, 5. Now, move it down.

Try to build the tower.

Společně stavíme z kostek věž. Stavíme ji z pěti kostek. Nakonec ji zboříme. Každý má své kostičky, nebo společně stavíme z velkých kostek.

5. SNOWMAN  při této aktivitě si zopakujeme některé části obličeje, naučíme se / zopakujeme si slovíčka týkající se stavby sněhuláka.

Obtížnost: středně těžká aktivita, 12 minut

... What does a snowman look like? How many snowballs? How much carrots  for a nose? How much coal  for eyes and smile and buttons of course? What else does the snowman have? 

Aktivit se sněhulákem je spousta  představíte si ho pomocí obrázku či výrobku, pohádky či písničky a nakonec si ho postavíte. Děti s vámi mohou stavit imaginárního sněhuláka  ovšem za doprovodu anglických pokynů.

6. CHRISTMAS TREE  naučíme se / zopakujeme si tvary při zdobení stromečku


Obtížnost: středně těžká aktivita, 1015 minut

I have something green and Christmassy. Do you know what is it? Look at it and tell me what is it?

It’s a tree and we will make this tree a Christmas tree.

Let’s decorate this christmas tree – what shape is it? – hvězda – star, koule – ball or round, srdce – heart, zvoneček – bell, ovál – oval, čtverec – square, obdélník – rectangle, kosočtverec – rhombus, trojúhelník – triangle.

What will be under this tree? ... Present of course. And on the top of the tree? ... Star.

Dětem donesu stromeček, který budou zdobit. Udělají z něj tedy vánoční stromeček. Ptám se, co patří pod vánoční stromeček. A co bývá na špičce stromečku.

Společně stromeček zdobíme a přitom se učíme tvary jednotlivých ozdob.

Strom si můžeme vyrobit v 3D podobě či ho pouze nakreslíme a ozdoby budeme nalepovat, v opačném případě doneseme živý či umělý stromek.

Autor díla: Veronika Lorgerová
Náčrt hotového Family Christmas tree

7. POSTER TIME  zopakujeme s i/ naučíme se pojmenovat rodinné příslušníky a navíc si děti vytvoří svůj rodokmen.

Obtížnost: lehká aktivita, 12 minut

You will be with your family at Christmas time. So tell me something about your family members. Who’s got a brother or a sister? Who lives with his mum, dad?

Ok, look at this poster. It’s a family tree. Today you will make the same family tree, but with christmassy decoration.

Now look at the poster – there is a mother, ..., father, grandmother, grandfather, sister and brother.

I have flashcards – look at the first picture and tell me who it is. Who is it? Yes, it’s a father. Etc.

S dětmi si prohlížíme plakát, na kterém je vyobrazen family tree. Popisujeme si každého člena rodiny, ptám se, kdo má bratříčka, kdo sestřičku, kdo žije s maminkou, s tatínkem. A povím jim, že si dnes také vytvoří family tree, ale s vánočními dekoracemi (pracovní list).

Na závěr si ještě pomocí flashcards zopakujeme členy rodiny, poté znova u tvoření rodinného vánočního stromu.

8. MIRROR – touto aktivitou si děti opět zopakují části obličeje, ale také barvy.

Obtížnost: lehká aktivita, podle počtu dětí cca 10 minut

... Look at your face.

Here I have something black, do you know what this can be? Open it... So, what is it? It’s a mirror. Look at the mirror and tell me what can you see. What do you see? Of course, it is you  your face. Tell me what colour is your hair? And your eyes? What color is your eyes?

Děti hádají, co to držím v ruce. Uhodnou po otevření, že se jedná o zrcátko. Mají za úkol se do něj podívat a říct, co v něm vidí. Vidí samozřejmě sebe. Popíší, jaké mají barvu jejich vlasy a oči.

9. SNOWBALL TRANSLATOR – cílem je zopakovat si slovíčka ze všech předešlých aktivit. Aktivita musí být nenásilná, když si dítě nebude vědět rady, hodí nám kouli zpátky.

Obtížnost: těžká aktivita, 5 minut

... Look at this – what is it? It’s a snowball.

Your task – catch this snowball and tell me the word what I will show you. For example – I will show you this picture  mother – you will catch the snowball and say – mother. Do you understand everybody?

Mám sněhovou kouli. Když ji někdo chytí, musí si vzpomenout na anglické slovíčko. Zopakujeme si tak nová či stará slovíčka.

Při každém hodu opakuji  catch the snowball and tell me what is this.

Nejprve děti stojí v půlkruhu. Aby to bylo zajímavější, pustím melodii, na kterou budou děti poskakovat, pobíhat apod. – přitom vhazuji sněhovou kouli mezi ně, kdo ji chytí, řekne anglické slovíčko.

10. TABLE TIME – u stolečku si děti vyrobí svůj rodokmen. Opakují názvy rodinných příslušníků, tvary  při dokreslování vánočních ozdob.

Obtížnost: středně těžká aktivita, 20 minut

... Make a Christmas tree with your family members. It will be family tree with christmassy decoration.

Draw your mother, next is father, now draw your sister or brother. Now draw your grandfather and grandmother.

(Jestliže někdo babičku nebo dědečka už nemá, zkusí je nakreslit, jak by mohl vypadat.)

Jakmile se děti usadí ke stolečkům, rozdám jim pracovní list family tree, do kterého budou vsazovat políčka se svými rodinnými příslušníky. Nakreslí je nejprve do čtverečků, a jakmile budou mít všichni všechny nakreslené, podle mého diktátu je všechny nalepí do příslušných políček spolu s názvy rodinných příslušníků.

Kolem dětí při kreslení chodím a pomáhám jim, určují také, jaké má daný ridinný příslušník vlasy, jaké má oči a jestli je vysoký nebo malý.

11. SPONGE STAMP – další aktivita na tvoření. Zopakujeme si některá slovíčka a vytvoříme vánoční přáníčko.

Obtížnost: lehká aktivita, 15 minut

There is a box. What can be inside? Guess... Ok, I will open it. ... There are three sponge stamps. What is a stamp? And a sponge?

A sponge – a tree, presents and a star.

Now you will make the christmas card – you can wish a merry christmas.

Přinesla jsem malou vánoční krabičku, kterou s dětmi otevřu. Zjistíme, že uvnitř jsou razítka z mycí houby. V motivech – vánoční stromeček, dárečky a hvězda.

Dětí se ptám, co je sponge a co je stamp. Společně si tyto slovíčka přeložíme a vrhneme se na razítkování – děti si orazítkují pomocí vodových barev a razítek svůj papír – vytvoří si tak své vánoční přání.

12. CHRISTMAS PUZZLE – odpočinková aktivita, při které poskládají děti obrázky s vánoční tematikou.

Obtížnost: lehká aktivita, 10 minut

Complete these pieces together, you will see a picture with something christmassy.

Donesu dětem obálky, ve kterých budou nastříhané obrázky s vánoční tematikou. Jejich úkolem bude je poskládat. 

13. SING A SONG – Na závěr lekce je dobré zvolit písničku či říkadlo – děti si tak osvojí nová slovíčka.

Obtížnost: středně těžká aktivita, 10–30 minut

Reflexe

Tato lekce je poskládaná z více lekcí, dá se to však stihnout vše najednou.

Aktivity jsem aplikovala na děti různých věkových skupin v rozmezí od 2,5 do 6 let, lze je aplikovat na smíšenou skupinu (2,5–6 let), avšak snadnější je samozřejmě práce ve věkově stejné skupině (např. 5–6 let) – zde se aktivity povedly zrealizovat nejlépe. Největší skupinka, ve které jsem aktivity/lekci realizovala, byla v počtu 13 dětí. 

Všechny aktivity se zdařily, byla zábava a především pohoda. Děti se při těchto aktivitách neobávají cizího jazyka, naopak si s ním hrají. 

Děti povětšinou jazyk přijímají velice rychle. Do 11 let se jazyk získává navíc přirozeně, jde o podvědomé získávání dovednosti, naopak v pozdějším věku vše musí být vědomě učeno, což samotný proces učení i zapamatování ztěžuje. 

Lekce zpracovává téma Vánoce a zima, což lze skvěle využít v podstatě celý prosinec i leden. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek