Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Zpráva o přípravě nové učebnice latiny pro...

Ikona informativni

Zpráva o přípravě nové učebnice latiny pro gymnázia

Autor: Marcela Slavíková
Anotace: Zpráva o vznikající učebnici latiny pro gymnázia, založené na textové metodě.
Klíčová slova: Nové metody ve výuce latiny, Latina
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Nejpozději do dvou let se plánuje vydání nové učebnice latiny[1] pro gymnázia. Učebnice je založena na inovativní textové metodě[2], jejíž princip spočívá na práci se souvislým textem již od prvních lekcí. Texty, zprvu velice jednoduché, postupně probírají jednotlivé gramatické jevy[3], které je nezbytné znát k ovládnutí latinského gramatického systému. Výsledkem je cca 50 souvislých textů narůstající obtížnosti tak, že v závěru kurzu je studentovi předložen víceméně originální latinský text.

Texty vznikají na základě většího (zpočátku) či menšího (postupem) zjednodušení originálních textů římských autorů, aby učebnice tematicky obsáhla římskou mytologii a dějiny od Aenea po dobu císaře Augusta. Protože se tedy jedná primárně o historické výklady, vycházejí texty především z Livia, později ale také ze Sallustia, Cicerona, Caesara a řady menších historiků. Čtenář takto nejen prožije fascinující příběh vzestupu římského imperia tak, jak ho znali, vyprávěli a vnímali samotní Římané, ale zároveň získá podstatnou slovní zásobu[4], což je tradičně ta část latiny, která bývá ve výuce nejvíce opomíjena, jakkoli je obsáhnutí základního latinského lexika jedním z nejpádnějších argumentů pro studium latiny vůbec[5].

O podpoření motivace ke studiu latiny usiluje i soubor cvičení. Ten je totiž postaven na hravých křížovkách, na nichž se procvičuje gramatika a současně slovní zásoba obsažená v textové části. V tajenkách jsou slavné latinské sentence a výroky, takže student není ochuzen ani o tuto tradiční složku výuky, byť hlavní cíle učebnice jsou zcela jiné. Rozvíjení schopnosti orientace v cizojazyčném textu a myšlení v kontextu, získání slovní zásoby, která se vyskytuje také v moderních jazycích a odborné terminologii, a v neposlední řadě klade apel na praktičnost studia latiny v kontextu moderní doby, posílený snahou o zábavnost. O smysluplnosti výše uvedených cílů nelze pochybovat, a tak i u méně motivovaného studenta by měla mít textová metoda šanci na úspěch. Úspěšný a důsledný student pak bude schopen číst originální latinský text, aniž by musel neustále listovat slovníkem, protože velkou část základní slovní zásoby už bude znát.

Ve finální podobě se učebnice bude skládat ze čtyř svazků: textová část[6] a soubor křížovek bude doplněn výkladem gramatiky a návodem pro pedagogy, který bude zahrnovat nejen popis správného postupu při práci s textovou metodou, ale i překlady jednotlivých textů, doplňková cvičení a vzorové návrhy testů pro jednotlivé lekce. V tuto chvíli je hotovo asi osm desetin textové části, celý soubor cvičení a část gramatického výkladu. Zdá se tedy, že by alespoň první dva svazky mohly být vydány o něco dříve než za dva roky.

Značnou výhodu má vznikající učebnice v tom, že autorka, která vyučuje latinu na Křesťanském gymnáziu v Praze, má již několik let možnost metodu testovat ve výuce a také díky přispění kolegů a studentů korigovat některá rizika spojená s tvorbou tohoto nového výukového materiálu, jako je přílišná obtížnost textů na začátku kurzu či jejich rozvláčnost v jeho závěru, nesrovnalosti ve slovní zásobě[7] a mnoho jiných formálních nedostatků. Takto by snad v momentě, kdy bude učebnice vydána, měla být co nejlépe připravena pro potřeby moderních studentů i učitelů latiny, kteří v rámci posilování motivace ke studiu latiny chtějí zkoušet nové postupy ve výuce.

Přikládáme ukázku textové části a cvičení. Jedná se o sedmou lekci, která se soustřeďuje na ind. impf. act. 1. – 4. konjugace a slovesa esse (bez složenin) a dále seznamuje studenta s tvarem nom. sg. neutra druhé deklinace (prodigium, regnum), jehož skloňování bude probíráno v následujících kapitolách. Tučně je vyznačena nová slovní zásoba přeložená pod textem, žlutě jsou zvýrazněna nová slova, která má student odhadnout z kontextu nebo na základě propojení informací s moderními jazyky. Hvězdička upozorňuje na tvary, které student zatím gramaticky neovládá. Nezvýrazněnou slovní zásobu by měl student již znát z předchozích lekcí, stejně jako gramatiku 1. – 2. deklinace (bez neuter), ind. praes. act. a imp. sloves 1. – 4. konjugace a slovesa esse a složenin.


[1] Učebnice má zatím pracovní název De Italia podle názvu první lekce, tento název se však ještě může změnit.

[2] Tato metoda slaví úspěchy ve výuce latiny v cizině. V České republice je známá Ørbergova Familia Romana, která vypráví příběh života obyčejné římské rodiny. Svou metodou se tedy podobá naší učebnici, stěžejní rozdíl však lze vypozorovat v přístupu k výkladu gramatiky, který Ørbergova učebnice přizpůsobuje potřebám studentů, jejichž rodný jazyk nezná skloňování.

[3] První text začíná první deklinací a první konjugací (v ind. praes. act.), další přidává druhou konjugaci atd.

[4] A to včetně autentických idiomatických vazeb, jichž je ve výchozích originálních textech bohatě, partikulí a spojek, bez nichž souvislý text nelze vytvořit. Zásadní roli hraje i studium vícevýznamových slov (animus, ratio, gratia, munus, petere, colere apod.) a synonym, dále odvozování významu slov podle předpon a slovních druhů podle přípon.

[5] Již od prvních lekcí usiluje učebnice o propojení základního latinského lexika se slovní zásobou moderních jazyků a odborné terminologie. Student totiž nemá veškerou slovní zásobu vypsanou pod textem, ale je nucen na základě souvislostí (a také kontextu příběhu) dedukovat významy slov (multus, vita, via, antiquus, cantare, imperare aj.).

[6] V jejím závěru bude abecední rejstřík slov s odkazem na jejich první výskyt v textu.

[7] Takto se daří např. držet v mezích přílišné nároky na slovní zásobu nebo naopak doplňovat důležitá chybějící slova a zařazovat je do textů opakovaně, aby si je studenti lépe zapamatovali. Nedocenitelná je také korekce slovní zásoby vypsané pod textem: někdy se stane, že zde slova jsou vypsána znovu, nebo že naopak chybí překlad tam, kde ho nelze odhadnout z kontextu apod. 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 08. 2015
Zobrazeno: 4126krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLAVÍKOVÁ, Marcela. Zpráva o přípravě nové učebnice latiny pro gymnázia. Metodický portál: Články [online]. 04. 08. 2015, [cit. 2020-08-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/20217/ZPRAVA-O-PRIPRAVE-NOVE-UCEBNICE-LATINY-PRO-GYMNAZIA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.