Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Je italština opravdu jednoduchá?

Je italština opravdu jednoduchá?

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor kolektiv Lingea s.r.o.
Petrarkův jazyk se nám zdá jednoduchý. Snad za to může italská výslovnost, která Čechům, v porovnání s angličtinou a francouzštinou, nečiní větší potíže. Je italština skutečně tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá?

Petrarkův jazyk se zdá Čechům jednoduchý. Snad za to může italská výslovnost, která Čechům, v porovnání s angličtinou a francouzštinou, nečiní větší potíže. Je italština skutečně tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá? Vezměme si za příklad takové předložky – italština nemá pády, a tak předložky používá mnohem častěji než čeština, již v tom se skrývá jistá potíž.

Vezměme si takovou dvojici předložek a a in, které vedle mnoha dalších významů vyjadřují pohyb někam nebo přebývání na určitém místě. Tak abychom se neztratili: a ve smyslu „kde“ znamená, že jsme obecně v nějakém prostoru určeném k odpočinku, přespání, práci, výuce apod.: a casa, a scuola = doma, ve škole (obecně). Předložkou in zdůrazníme, že se nacházíme v uzavřeném prostoru: in casa, in scuola = doma, ve škole (v budově). A to platí i pro pohyb, takže: Vado in municipio. = Jdu na radnici. (do budovy). V běžném hovoru však převažuje použití předložky a, jelikož zdůraznění uzavřeného prostoru je významově méně zásadní než fakt, že prostě jdeme do parku či do muzea: a Venezia, in Italia, a Capri, in Sardegna, in Campania = v Benátkách/do Benátek, v Itálii/do Itálie, na Capri, na Sardínii, v Kampánii/do Kampánie.

A co je toto za zmatek? Proč je jednou a a jindy in? Inu pravidlo zní, že ve městě/do města, na malém ostrově/na malý ostrov překládáme pomocí a, zatímco přeložka in se používá v případě zemí, regionů ženského rodu a velkých ostrovů (s tím, že Kuba je sice velký ostrov, ale řekneme a Cuba, nikoli *in Cuba). A je docela jedno, zda tam již pobýváme, nebo teprve jedeme.

Nedivte se, pokud uvidíte nebo uslyšíte ad Udine – jedná se stále o předložku a. Stojí-li před samohláskou, musíme ji kvůli výslovnosti prodloužit právě do tvaru ad.

A abychom to zkomplikovali ještě víc, doplníme, že u obecných slov „město“, „země“, „region“ užijeme vždy předložku in: Vado in città. / Sono in città. = J(e)du do města. / Jsem ve městě.

Je rozdíl mezi al bar a nel bar? Samozřejmě – v prvním případě jdeme do baru, ve druhém v něm již jsme (tvary al a nel jsou tvary stažené předložky se členem, další specialitka, o které radši až někdy jindy). In pizzeria však znamená obojí: v pizzerii i do pizzerie, jelikož u zařízení končících na -ia používáme výhradně předložku in pro „kam“ i „kde“. A totéž platí např. pro banku, kancelář či diskotéku. Do i v bude u těchto slov (na rozdíl od jiných, kde existuje výše zmíněné rozlišení mezi a a in) vždy inin chiesa, in discoteca, in ufficio = do kostela/v kostele, na diskotéku/diskotéce, do kanceláře/v kanceláři (ale al lavoro do práce).

A to jsme zmínili jen jeden z mnoha významů, které tyto dvě předložky v italštině mají. Nu a podobně pestré užití mají i další předložky jako di, da, su, per a mnoho dalších. Tak co myslíte, je italština jednoduchá?

Nemusíte se ale návštěvy Itálie obávat. Turisté se zde vždy nějak domluví, ať už lámanou italštinou, anglicky, německy nebo třeba neverbálně. Na škodu ale není mít v zásobě pár italských slovíček z kapesní konverzace, ať už knižní nebo internetové. Přehled slovíček a frází najdete například na internetovém portálu slovniky.lingea.cz. Portál je k dispozici zdarma.

Italská konverzace
Italská konverzace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek