Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > E-GEO - soubor pracovních listů do zeměp...

Ikona prakticky

E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miloš Bukáček
Anotace: Pracovní listy obsahují teoretickou část a praktickou část, v níž najdete úlohy na práci se školním atlasem a internetem. Na článek navazují jednotlivé pracovní listy ve formátu PDF rozdělené podle tematických celků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Přírodní prostředí » porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy
Klíčová slova: Člověk a příroda, Zeměpis, Geografie, environmentální výchova
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Výuka (nejen) zeměpisu je na řadě škol zatím založena na principu "diktování látky do sešitu". Žáci často více než polovinu vyučovací hodiny stráví pouhým zapisováním výkladu učitele nebo opisováním předem připravených prezentací. Z žáků, kteří by měli především analyzovat problémy, třídit a zpracovávat informace, se tak stávají pouhé "sekretářky", které zvládají dobře a rychle psát.

Při tomto přístupu k výuce pak na jiné činnosti již v hodinách nezbývá čas, přitom dalších možností výuky nám zeměpis nabízí celou řadu, ať už se jedná o práci s atlasem, prezentace obrázků, videoukázky, animace nebo třeba zpracování statistických dat. Také výukový software, internet a interaktivní tabule se již dostaly do většiny škol (a některých učeben zeměpisu) a právě zeměpis patří mezi předměty, kde může být využívání pomocí ICT výborným doplňkem výuky.

Většina z vás si jistě již mnohokrát položila otázku, jak co nejefektivněji využít čas v hodinách zeměpisu. Hodinové dotace tohoto předmětu nejsou na gymnáziích příliš vysoké, a proto je každá ušetřená chvíle dobrá. Jak tedy skloubit požadavky na to, aby žáci nejen získali patřičné znalosti a dovednosti, ale aby současně zbyl v hodinách čas na práci se školními atlasy, multimediálními programy a internetovými zdroji? Bylo by vůbec možné zrušit sešity v hodinách zeměpisu?

Pracovní listy e-geo (viz odkazy na konci tohoto článku) nabízí jednu z možných alternativ. Jsou určeny především pro žáky středních škol, ale při vhodném výběru je lze použít i ve výuce na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících nižšího gymnázia.

Každý pracovní list tvoří jeden výukový celek, který odpovídá jedné vyučovací hodině. Pracovní listy jsou tvořeny třemi částmi. První nahrazuje zápis do sešitu, jedná se o stručný přehled základních převážně faktografických údajů. Tyto materiály mají žáci v hodinách vytištěné před sebou, takže si již nemusí dělat klasické zápisky do sešitu. Mohou je však samozřejmě dále doplňovat a rozšiřovat na základě výkladu učitele. Ten se může soustředit spíše na prezentaci obrázků, grafů, schémat a animací, které se k danému tématu vztahují, mnohem více času mu také zbude na diskuzi s žáky.

Druhou část každého pracovního listu tvoří úkoly na práci s atlasem. Žáci je mohou zpracovávat sami nebo ve dvojicích. Úlohy na práci s atlasem jsou zpracovány podle Školního atlasu dnešního světa (nakladatelství TERRA), pro urychlení práce žáků je u úkolů také uveden název mapy, se kterou mají pracovat.

Třetí částí jsou úkoly zaměřené na práci s internetem. V mých hodinách je řeší vždy vybraná (pokaždé jiná) dvojice v době, kdy ostatní zpracovávají úlohy na práci s atlasem. I v tomto případě jsou často uvedeny internetové adresy, kde najdou žáci patřičné informace. Pokud zatím nemáte v zeměpisné učebně počítač s připojením k internetu, mohou je žáci zpracovat jako domácí úlohy. Na závěr hodiny je vhodné zkontrolovat úlohy společně s celou třídou.

Přehled tematických celků a pracovních listů e-geo:

Kontakt na autora - bukacek@gym.nmnm.cz

Krajina a životní prostředí

Pracovní list č. 1: Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny
Pracovní list č. 2: Vliv lidské činnosti na krajinu I.
Pracovní list č. 3: Vliv lidské činnosti na krajinu II.
Pracovní list č. 4: Přírodní a civilizační rizika
Pracovní list č. 5: Trvale udržitelný rozvoj
Pracovní list č. 6: Světová ochrana přírody, ekologické organizace

Obyvatelstvo a sídla

Pracovní list č. 1: Struktura obyvatelstva - biologické znaky
Pracovní list č. 2: Struktura obyvatelstva - kulturní znaky
Pracovní list č. 3: Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva
Pracovní list č. 4: Vývoj počtu obyvatel, sídla, venkovská sídla
Pracovní list č. 5: Městská sídla, struktura měst
Pracovní list č. 6: Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Planeta Země

Pracovní list č. 1: Geografie jako věda
Pracovní list č. 2: Planety Sluneční soustavy
Pracovní list č. 3: Sluneční soustava, vesmír
Pracovní list č. 4: Tvar Země, zeměpisné souřadnice
Pracovní list č. 5: Oběh Země kolem Slunce
Pracovní list č. 6: Rotace Země, měření času
Pracovní list č. 7: Měsíc

Meteorologie a klimatologie

Pracovní list č. 1: Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry
Pracovní list č. 2: Sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vítr
Pracovní list č. 3: Vlhkost vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky
Pracovní list č. 4: Globální cirkulace atmosféry, monzuny, fronty, předpověď počasí
Pracovní list č. 5: Vzduchové hmoty, podnebné pásy, změny klimatu

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf78 kBPracovní list č. 1: Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny
Odstranitpdf70 kBPracovní list č. 2: Vliv lidské činnosti na krajinu I.
Odstranitpdf72 kBPracovní list č. 3: Vliv lidské činnosti na krajinu II.
Odstranitpdf54 kBPracovní list č. 4: Přírodní a civilizační rizika
Odstranitpdf74 kBPracovní list č. 5: Trvale udržitelný rozvoj
Odstranitpdf57 kBPracovní list č. 6: Světová ochrana přírody, ekologické organizace
Odstranitpdf127 kBPracovní list č. 1: Struktura obyvatelstva - biologické znaky
Odstranitpdf116 kBPracovní list č. 2: Struktura obyvatelstva - kulturní znaky
Odstranitpdf148 kBPracovní list č. 3: Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva
Odstranitpdf153 kBPracovní list č. 4: Vývoj počtu obyvatel, sídla, venkovská sídla
Odstranitpdf169 kBPracovní list č. 5: Městská sídla, struktura měst
Odstranitpdf136 kBPracovní list č. 6: Rozmístění obyvatelstva na Zemi
Odstranitpdf143 kBPracovní list č. 1: Geografie jako věda
Odstranitpdf136 kBPracovní list č. 2: Planety Sluneční soustavy
Odstranitpdf138 kBPracovní list č. 3: Sluneční soustava, vesmír
Odstranitpdf158 kBPracovní list č. 4: Tvar Země, zeměpisné souřadnice
Odstranitpdf158 kBPracovní list č. 5: Oběh Země kolem Slunce
Odstranitpdf133 kBPracovní list č. 6: Rotace Země, měření času
Odstranitpdf137 kBPracovní list č. 7: Měsíc
Odstranitpdf104 kBPracovní list č. 1: Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry
Odstranitpdf119 kBPracovní list č. 2: Sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vítr
Odstranitpdf117 kBPracovní list č. 3: Vlhkost vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky
Odstranitpdf105 kBPracovní list č. 4: Globální cirkulace atmosféry, monzuny, fronty, předpověď počasí
Odstranitpdf110 kBPracovní list č. 5: Vzduchové hmoty, podnebné pásy, změny klimatu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 11. 2006
Zobrazeno: 32017krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUKÁČEK, Miloš. E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2006, [cit. 2020-04-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/980/E-GEO---SOUBOR-PRACOVNICH-LISTU-DO-ZEMEPISU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.