Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > E-GEO - soubor pracovních listů do zeměp...

E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Miloš Bukáček
Pracovní listy obsahují teoretickou část a praktickou část, v níž najdete úlohy na práci se školním atlasem a internetem. Na článek navazují jednotlivé pracovní listy ve formátu PDF rozdělené podle tematických celků.

Výuka (nejen) zeměpisu je na řadě škol zatím založena na principu "diktování látky do sešitu". Žáci často více než polovinu vyučovací hodiny stráví pouhým zapisováním výkladu učitele nebo opisováním předem připravených prezentací. Z žáků, kteří by měli především analyzovat problémy, třídit a zpracovávat informace, se tak stávají pouhé "sekretářky", které zvládají dobře a rychle psát.

Při tomto přístupu k výuce pak na jiné činnosti již v hodinách nezbývá čas, přitom dalších možností výuky nám zeměpis nabízí celou řadu, ať už se jedná o práci s atlasem, prezentace obrázků, videoukázky, animace nebo třeba zpracování statistických dat. Také výukový software, internet a interaktivní tabule se již dostaly do většiny škol (a některých učeben zeměpisu) a právě zeměpis patří mezi předměty, kde může být využívání pomocí ICT výborným doplňkem výuky.

Většina z vás si jistě již mnohokrát položila otázku, jak co nejefektivněji využít čas v hodinách zeměpisu. Hodinové dotace tohoto předmětu nejsou na gymnáziích příliš vysoké, a proto je každá ušetřená chvíle dobrá. Jak tedy skloubit požadavky na to, aby žáci nejen získali patřičné znalosti a dovednosti, ale aby současně zbyl v hodinách čas na práci se školními atlasy, multimediálními programy a internetovými zdroji? Bylo by vůbec možné zrušit sešity v hodinách zeměpisu?

Pracovní listy e-geo (viz odkazy na konci tohoto článku) nabízí jednu z možných alternativ. Jsou určeny především pro žáky středních škol, ale při vhodném výběru je lze použít i ve výuce na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících nižšího gymnázia.

Každý pracovní list tvoří jeden výukový celek, který odpovídá jedné vyučovací hodině. Pracovní listy jsou tvořeny třemi částmi. První nahrazuje zápis do sešitu, jedná se o stručný přehled základních převážně faktografických údajů. Tyto materiály mají žáci v hodinách vytištěné před sebou, takže si již nemusí dělat klasické zápisky do sešitu. Mohou je však samozřejmě dále doplňovat a rozšiřovat na základě výkladu učitele. Ten se může soustředit spíše na prezentaci obrázků, grafů, schémat a animací, které se k danému tématu vztahují, mnohem více času mu také zbude na diskuzi s žáky.

Druhou část každého pracovního listu tvoří úkoly na práci s atlasem. Žáci je mohou zpracovávat sami nebo ve dvojicích. Úlohy na práci s atlasem jsou zpracovány podle Školního atlasu dnešního světa (nakladatelství TERRA), pro urychlení práce žáků je u úkolů také uveden název mapy, se kterou mají pracovat.

Třetí částí jsou úkoly zaměřené na práci s internetem. V mých hodinách je řeší vždy vybraná (pokaždé jiná) dvojice v době, kdy ostatní zpracovávají úlohy na práci s atlasem. I v tomto případě jsou často uvedeny internetové adresy, kde najdou žáci patřičné informace. Pokud zatím nemáte v zeměpisné učebně počítač s připojením k internetu, mohou je žáci zpracovat jako domácí úlohy. Na závěr hodiny je vhodné zkontrolovat úlohy společně s celou třídou.

Přehled tematických celků a pracovních listů e-geo:

Kontakt na autora - bukacek@gym.nmnm.cz

Krajina a životní prostředí

Pracovní list č. 1: Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny
Pracovní list č. 2: Vliv lidské činnosti na krajinu I.
Pracovní list č. 3: Vliv lidské činnosti na krajinu II.
Pracovní list č. 4: Přírodní a civilizační rizika
Pracovní list č. 5: Trvale udržitelný rozvoj
Pracovní list č. 6: Světová ochrana přírody, ekologické organizace

Obyvatelstvo a sídla

Pracovní list č. 1: Struktura obyvatelstva - biologické znaky
Pracovní list č. 2: Struktura obyvatelstva - kulturní znaky
Pracovní list č. 3: Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva
Pracovní list č. 4: Vývoj počtu obyvatel, sídla, venkovská sídla
Pracovní list č. 5: Městská sídla, struktura měst
Pracovní list č. 6: Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Planeta Země

Pracovní list č. 1: Geografie jako věda
Pracovní list č. 2: Planety Sluneční soustavy
Pracovní list č. 3: Sluneční soustava, vesmír
Pracovní list č. 4: Tvar Země, zeměpisné souřadnice
Pracovní list č. 5: Oběh Země kolem Slunce
Pracovní list č. 6: Rotace Země, měření času
Pracovní list č. 7: Měsíc

Meteorologie a klimatologie

Pracovní list č. 1: Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry
Pracovní list č. 2: Sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vítr
Pracovní list č. 3: Vlhkost vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky
Pracovní list č. 4: Globální cirkulace atmosféry, monzuny, fronty, předpověď počasí
Pracovní list č. 5: Vzduchové hmoty, podnebné pásy, změny klimatu

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf78 kBPracovní list č. 1: Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny
pdf70 kBPracovní list č. 2: Vliv lidské činnosti na krajinu I.
pdf72 kBPracovní list č. 3: Vliv lidské činnosti na krajinu II.
pdf54 kBPracovní list č. 4: Přírodní a civilizační rizika
pdf74 kBPracovní list č. 5: Trvale udržitelný rozvoj
pdf57 kBPracovní list č. 6: Světová ochrana přírody, ekologické organizace
pdf127 kBPracovní list č. 1: Struktura obyvatelstva - biologické znaky
pdf116 kBPracovní list č. 2: Struktura obyvatelstva - kulturní znaky
pdf148 kBPracovní list č. 3: Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva
pdf153 kBPracovní list č. 4: Vývoj počtu obyvatel, sídla, venkovská sídla
pdf169 kBPracovní list č. 5: Městská sídla, struktura měst
pdf136 kBPracovní list č. 6: Rozmístění obyvatelstva na Zemi
pdf143 kBPracovní list č. 1: Geografie jako věda
pdf136 kBPracovní list č. 2: Planety Sluneční soustavy
pdf138 kBPracovní list č. 3: Sluneční soustava, vesmír
pdf158 kBPracovní list č. 4: Tvar Země, zeměpisné souřadnice
pdf158 kBPracovní list č. 5: Oběh Země kolem Slunce
pdf133 kBPracovní list č. 6: Rotace Země, měření času
pdf137 kBPracovní list č. 7: Měsíc
pdf104 kBPracovní list č. 1: Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry
pdf119 kBPracovní list č. 2: Sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vítr
pdf117 kBPracovní list č. 3: Vlhkost vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky
pdf105 kBPracovní list č. 4: Globální cirkulace atmosféry, monzuny, fronty, předpověď počasí
pdf110 kBPracovní list č. 5: Vzduchové hmoty, podnebné pásy, změny klimatu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám