Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Učitelé CLIL v evropském kontextu

Učitelé CLIL v evropském kontextu

Informativní příspěvek
Příspěvek přináší vhled do legislativních požadavků pedagogů, kteří mohou učit CLILem ve vybraných státech Evropy. Učitelé se vyjadřovali ve fóru "Acrros the curriculum language teaching" na www.factworld.info. Zakladatel portálu i diskuzního fóra Keith Kelly buduje síť učitelů (nyní cca 2 500 členů) se zájmem o výuku mezipředmětových témat a snaží se rozvíjet a podporovat výuku integrovaných předmětů z pozice učitele vědních oborů. Fórum sdružuje pouze vybrané profesionály se zkušenostmi s výukou CLIL.

Jako nezávislý konzultant se Keith Kelly věnuje integrované výuce přes 15 let. Obdržel bakalářský titul ze studia moderních jazyků a PGCE ve francouzštině, ruštině a němčině na Bristolské univerzitě. Navazující studium na Univerzitě v Manchesteru mu přineslo magisterský titul. Je zkušeným učitelem a trenérem, angažuje se v celoživotním vzdělávání dospělých. Stal se hlavním tutorem v Ústavu jazykového vzdělávání (NILE) v Norwich. Pracoval také pro IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii).

Keith Kelly je zakladatelem a koordinátorem portálu www.factworld.info. Od roku 1999 do r. 2003 koordinoval projekt "Angličtina napříč kurikulem" pro British Council v Bulharsku, kde působil na bilingvních školách. Společně s Johnem Cleggem je spoluautorem magisterského studijního programu CLIL pro NILE a Leeds Metropolitní univerzitu a také spoluautorem učebnice Geog1 EAL od nakl. Oxford. Keith je autorem dvou praktických příruček „Geography“ a „Science“ rozvíjejících slovní zásobu, které jsou určeny pro střední školy (nakl. Macmillan). Stal se redaktorem časopisu 'CLIL Učitel' a odborným přispěvatelem portálu Macmillan www.onestopclil.com. Je také součástí autorského týmu vzdělávacího nakladatelství „Voices“ v Curychu.  Od srpna 2003 pracuje jako odborný konzultant vládních programů a projektů zaměřených především na výuku obsahu prostřednictvím cizího jazyka.

Pokud si přejete vstoupit do skupiny fóra, napište  o svých profesionálních zkušenostech a o členství na keithpkelly@yahoo.co.uk.

 

V Polsku je zákonným požadavkem pro CLIL výuku povinnost učitele projít speciální jazykovou zkouškou, např. obdržet mezinárodní certifikát FCE. Existuje jen velmi málo případů v CLIL výuce, kdy se jedná o učitele jazyků, kteří si dodělávají aprobaci v oborovém předmětu a několik málo, kdy má tatáž osoba pro výuku CLIL aprobaci z obou předmětů – jazykového a nejazykového.

Olga, Polsko


V Německu má mnoho CLIL učitelů profesionální výbavu pro výuku obou předmětů, jelikož obvykle učí dva předměty, z nichž jeden je jazyk (v mém případě biologie a angličtina). Všichni kolegové z mé školy mají angličtinu jako jeden ze svých předmětů a např. historii, chemii či zeměpis jako druhý předmět. Často učíme stejné skupiny v angličtině – při cizojazyčné výuce a v námi vedeném CLIL předmětu.

Beate Fait, Soest, Německo


V Asturii, Španělsku byla zavedena legislativní úprava pro CLIL učitele. Nyní máme vládní podporu, která jasně indikuje, že CLIL učitelé se musí zaměřit na „obsah“ a vyzývá učitele nejazykových předmětů k výuce CLIL s certifikovanou Upper-Intermediate úrovní angličtiny (nebo francouzštinou či němčinou).
Níže je seznam různých jazykových certifikátů, na základě kterých může učitel získat povolení, aby se stal učitelem CLIL. Dokument je dostupný pouze ve španělském jazyce - http://www.asturias.es/bopa/2010/06/28/2010-14262. pdf.

Miguel Sáenz de Santa María, Mieres, Asturias


Ve Francii jsou CLIL učitelé vždy učiteli odborných předmětů. Pro umožnění výuky CLIL musí složit zkoušku (písemný test) a získat osvědčení v cílovém jazyce.
CLIL je vyučován zejména ve spojení s  anglickým jazykem v „evropské sekci“ na středních školách, tj. u žáků od 15 do 18 let věku.
Spojení vyučování odborného obsahu a jazyka je jedním ze způsobů, jak udržet motivaci studentů jazyků pro dosažení úrovně B1, která je pro mnohé dostačující pro „přežití“ v moderním světě.
CLIL výuka vyžaduje zvláštní strategii výuky v předmětu, ale učitelé musí mít také neustále na vědomí metodologii cizího jazyka... Musí se naučit modifikovat předmětovou výuku, zvláštní rétoriku cílového jazyka v souvislosti s předmětem, nemluvě o specifickém přístupu v souvislosti s jazykovou úrovní žáků. Vědní obory jsou vyučovány odlišně od anglofonního prostředí, tak, jak jsou vyučovány ve francouzštině. Francouzští studenti píší dizertace, které nejsou „eseji“, apod.
CLIL výuka předpokládá pečlivé plánování (Které předměty jsou nejvhodnější, které části předmětu jsou nejvhodnější?) a společné hodnocení. Jsme si jisti, že např. vzdělávací obor historie není nejlepší téma pro CLIL.

Annie, Francie

 

Ve Švýcarsku jsou CLIL učiteli aprobovaní učitelé jednotlivých předmětů. Jsou povinni vystudovat obor Anglický jazyk na univerzitě nebo projít mezinárodní Cambridge zkouškou CPE (nebo zkoušku způsobilosti zkouška pro angličtinu jako CLIL jazyk). Matematika se stává CLIL předmětem ve většině škol na sekundární úrovni. Pro žáky, kteří chtějí skládat dvojjazyčnou maturitu (baccalaureate), musí být vyučování alespoň jednoho přírodovědného oboru vedeno v cizím jazyce v rámci tzv. imerzního programu.

Dana, Švýcarsko

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám