Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání...

Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008-2010

Příspěvek informuje o vypracování materiálu s názvem „Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008-2010”, který vznikl v rámci Národního semináře k metodám evaluace a monitoringu aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV). Zpráva podává souhrnné informace o průběhu a výsledcích tohoto semináře a zároveň poskytuje rozšiřující informace o stavu a trendech vývoje GRV v ČR v letech 2008-2010.

Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008-2010 vznikla v rámci Národního semináře k metodám evaluace a monitoringu aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) pořádaného Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (dále jen FoRS) ve spolupráci s North-South Center Rady Evropy ve dnech 10.–11. června 2010. Zpráva podává souhrnné informace o průběhu a výsledcích tohoto semináře a zároveň poskytuje rozšiřující informace o stavu a trendech vývoje GRV v ČR v letech 2008–2010.

Cílem Národního semináře bylo zvýšit informovanost účastníků o problematice GRV v České republice a dále jim poskytnout prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností s aktivitami v této oblasti. Seminář navázal na předchozí činnost platformy FoRS a jeho členských a pozorovatelských organizací. Mezi předchozí aktivity patří především realizace mezinárodní konference „Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji” uspořádané organizací Člověk v tísni ve spolupráci s platformou FoRS a Fórem pro rozvojové vzdělávání evropské konfederace CONCORD v souvislosti s předsednickým projektem FoRS v květnu 2009.

Zpráva obsahuje čtyři hlavní kapitoly. První je zaměřena na shrnutí hlavních trendů vývoj GRV v ČR v období 2008–2010 z několika hledisek:

  • sektoru rozvojové spolupráce
  • vzdělávacího sektoru
  • vzniku mezisektorových vzdělávacích strategií
  • evropského kontextu

Druhá kapitola shrnuje dosavadní vývoj v oblasti monitoringu a evaluace GRV v ČR v letech 2008–2010. Třetí kapitola podává zprávu o průběhu a výsledcích praktické části Národního semináře k metodám evaluací aktivit v oblasti GRV. Čtvrtá kapitola rozpracovává hlavní zjištění a doporučení formulované na základě výstupů Národního semináře a informací obsažených v této zprávě.

Pozitivním zjištěním, vyplývajícím z obsahového zaměření Zprávy, je určitě zmínka o vznikající Národní strategii GRV, na jejíž přípravě se významně podílí i VÚP Praha (jmenovitě Aleš Franc a Markéta Pastorová). Vedle toho se objevuje dobré jméno VÚP Praha i jinde v textu Zprávy, do které lze prakticky nahlédnout zde: http://www.fors.cz/cz/novinky/novinky/zprava-z-narodniho-seminare-k-metodam-evaluaci-a-monitoringu-aktivit-v-oblasti-globalniho-rozvojoveho-vzdelavani, je k dispozici také v příloze k tomuto příspěvku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek