Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Dělitelnost v úlohách matematických sout...

Ikona prakticky

Dělitelnost v úlohách matematických soutěží

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Radek Horenský
Anotace: V příloze příspěvku naleznete řešené úlohy, které lze využít ve čtyřletých gymnáziích nebo na vyšším stupni gymnázií víceletých při práci s nadanými žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Matematika a její aplikace, nadaní žáci, dělitelnost

Každý rok se nadaní žáci těší na nové úlohy matematické olympiády, různých korespondenčních seminářů a dalších soutěží. Na první pohled se může zdát, že tyto úlohy, které svou náročností přesahují běžnou úroveň úloh řešených při výuce, mají „jepičí“ život. Nadaní žáci úlohy hned po jejich zveřejnění hbitě vyřeší, čímž pro ně přestanou být zajímavé.

Pro řadu učitelů matematiky tyto úlohy zajímavost neztrácejí. Chronický nedostatek času jim však brání vyhledávat ve starších ročnících MO nebo korespondenčních seminářů (a to i mezinárodních) úlohy, které se týkají daného tématu.

A právě pro ně byla v příloze tohoto článku připravena první sada řešených úloh pro gymnázia. Svým obsahem se úlohy váží k tematickému okruhu Číslo a proměnná vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (viz Rámcový vzdělávací program pro gymnázia).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 04. 2010
Zobrazeno: 9946krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORENSKÝ, Radek. Dělitelnost v úlohách matematických soutěží. Metodický portál: Články [online]. 21. 04. 2010, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8571/DELITELNOST-V-ULOHACH-MATEMATICKYCH-SOUTEZI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.