Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Aktivita zabývající se předsudky a stereotypy a jejich vlivem na naše jednání.

Úvod

Česká společnost se mění v novou, stává se společností multikulturní, v níž jedinci zažívají nová setkání, která jsou od těch dosavadních odlišná především kvůli jazyku, národnosti, rase, náboženství nebo barvě pleti. Jednou z možností, jak společnost na taková setkání připravit, je multikulturní výchova.

Téma: S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Účel aktivity:

Hlavní podstatou aktivity je u žáků vyvolat zájem a zamýšlení nad předsudky, stereotypy a jejich vlivem na rozhodování, možnost vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním. Při realizaci se účastníci učí vzájemně komunikovat, spolupracovat, prosazovat vlastní názory.

Časová dotace: 45 minut

Počet studentů: 12 a více

Pomůcky: Psací potřeby, papír A4

Cíle:

  • rozvoj vnímání druhých lidí
  • rozvoj sociálních kompetencí
  • pochopení rozdílů ve vnímání a různých úhlech pohledu
  • uvědomění si vlastních předsudků
  • zamyšlení se nad stereotypy

Popis aktivity:

Učitel rozdělí žáky na skupinky. Každá dostane pokyny, seznam a krátkou charakteristiku zájemců o byt (viz příloha). Po jejich přečtení se žáci rozhodují, komu by byt pronajali a komu ne. Po splnění zadání každá skupina postupně prezentuje výsledek svého rozhodnutí a jeho zdůvodnění.

Reflexe:

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky.

Žáci mají za úkol se pokusit říct (postupně jeden po druhém), co je překvapilo při této činnosti, co si každý z této činnosti odnesl, do jaké míry si žáci během diskuze všimli nějakých předsudků a do jaké míry si uvědomili, že předsudky mohou ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek