Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Inspirace k realizaci průřezového tématu...

Ikona teoreticky

Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova

Ikona odbornost
Autor: Marie Rokosová
Anotace: Základní didaktické zásady a doporučené zdroje k výuce průřezového tématu.
Téma příspěvku:Multikulturní výchova
Klíčová slova: multikulturní výchova, průřezové téma, předsudky

Pro úspěšnou realizaci multikulturní výchovy je zapotřebí, aby se vyučující dohodli na uplatňování postupů, které povedou k vytváření společensky žádoucích hodnot a norem. K prioritním didaktickým zásadám patří:

  • Objasňovat žákům fakt, že lidé uvažují rozdílně v mnoha věcech v důsledku kulturní diferenciace.

  • Umožnit žákům, aby tyto kulturní diference mohli sami zkoumat a vciťovat se do nich.

  • Poskytnout žákům příležitost, aby viděli, jak na jejich vlastní kulturu nahlížejí příslušníci jiných kultur.

  • Učit žáky, jak rozpoznávat své předsudky a jak si osvojovat objektivní názory o jiných kulturách.

  • Akcentovat a zkvalitňovat jazykovou kompetenci všech žáků (v mateřském jazyce i v cizích jazycích).

  • Důsledně využívat primární zdroje, které pocházejí z příslušné kultury.

  • Uplatňovat kooperativní formy vyučování.


Zdroje k výuce:

Konflikt, koření života - průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol, vyd.ve spolupráci s Partners for Democratic Change - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 1996
Průcha, Jan: Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum, ISV nakladatelství, Praha 2001
Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Ivo Železný. Praha 1994
Šišková, Tatjana: Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál. Praha 1998
Šišková, Tatjana: Menšiny a migranti v České republice, Portál s. r. o, Praha 2001
Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy, vyd. Člověk v tísni a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002
On line katalog Clavius https://www.vkta.cz/clavius/
Multikulturní centrum Praha https://www.mkc.cz
Projekt Varianty - interkulturní vzdělávání - včetně kalendáře akcí www.varianty.cz
Pedagogické centrum - nabídky školení i pro učitele středních škol
Partners Czech - aktivity v oblasti interetnických konfliktů, nabídky

Anotované odkazy:
Multikulturní centrum PrahaMultikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Ve vzdělávacích projektech rozvíjí interkulturní kompetence jednotlivců a institucí v ČR
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 09. 2004
Zobrazeno: 6481krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROKOSOVÁ, . Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova. Metodický portál: Články [online]. 03. 09. 2004, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/83/INSPIRACE-K-REALIZACI-PRUREZOVEHO-TEMATU-MULTIKULTURNI-VYCHOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.