Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Trochu jinak o Evropském parlamentu

Ikona prakticky

Trochu jinak o Evropském parlamentu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ondřej Marek
Anotace: Evropský parlament je jednou ze základních institucí EU. Povědomí o něm a jeho činnosti je však minimální. Proto je tu interaktivní flashová prezentace Evropský parlament v patnácti kapitolách, která se snaží zajímavou formou informovat žáky o důležitých faktech a souvislostech, které by si měl občan EU a stávající i budoucí volič do Evropského parlamentu uvědomit a zapamatovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
  3. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
  2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
  2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
  3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: počítač s připojením k internetu, webový prohlížeč s povolením zobrazovat flash
Klíčová slova: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova k občanství, parlament, Výchova k evropanství, Výchova demokratického občana, výchova demokratické osobnosti, Evropský Parlament, europoslanec, evropské instituce

Evropský parlament je jednou ze základních institucí EU. Je jedinou institucí, která přímo zastupuje téměř 500 milionů evropských občanů. V prosinci 2009 byly jeho pravomoci rozšířeny přijetím Lisabonské smlouvy, přesto nejznámější informací o této instituci je závratná výše platů členů tohoto sboru. Proto jsme v rámci projektu Evropský parlament pro studenty - MééEU vytvořili interaktivní flashovou prezentaci Evropský parlament v patnácti kapitolách, která je určena žákům a učitelům gymnázií, ale i žákům základních a středních škol. Snaží se zajímavou formou informovat o důležitých faktech a souvislostech, které by si měl občan EU a stávající i budoucí volič do Evropského parlamentu uvědomit a zapamatovat.

Evropský parlament v patnácti kapitolách

Flashová prezentace Evropský parlament v patnácti kapitolách, na niž najdete odkaz níže, je forma jednoduchého e-learningu. Propojuje textové a vizuální informace, které pak formou jednoduchých aktivit a her procvičuje a fixuje. Cílem této prezentace je rychlou a zajímavou formou předat základní fakta o činnostech a fungování Evropského parlementu jako jedné ze tří základních institucí EU.

Prezentací je možné listovat kliknutím na šipky v levém horním rohu. Každá kapitola v dolních rozích obsahuje nápovědu pro případ neporozumění a rozšiřující informace k tématu formou externích odkazů. V samotném textu a grafice naleznete kromě základních údajů také řadu dalších odkazů. V některých kapitolách se setkáte s drobnými úkoly. Po jejich splnění bude čtenář odměněn informací či animací navíc. Splnění úkolů ovšem není podmínkou pro postup do další kapitoly. Prezentaci je možné kdykoliv ukončit tlačítkem v pravém horním rohu.

Jak s prezentací pracovat v hodině

Zmíněná prezentace může nahradit či osvěžit výuku s tematikou této důležité evropské instituce. Její prohlédnutí trvá přibližně 10 - 20 minut a díky nevšedním grafickým a motivačním prvkům spolehlivě zaujme pozornost žáků. Pokud to technické podmínky umožní, je možné prezentaci zadat jako samostatnou či skupinovou aktivitu a posléze uspořádat malý kvíz, podobný tomu, jenž uzavírá celou prezentaci. Případně je možné Evropský parlament v patnácti kapitolách promítat stejně jako například PowerPointovou prezentaci.

Na konci prezentace je provokativní animace s otázkou k zamyšlení nad smyslem evropské integrace. Po prohlédnutí prezentace je vhodné věnovat chvíli diskuzi k tomuto tématu. Výstupem dikuze může být například několik nápadů či témat, kterými by se Evropský parlament mohl zabývat, aby předešel situaci symbolicky zobrazené v závěrečné animaci.

Evropský parlament v patnácti kapitolách je forma jednoduchého elearningu. Snaží se propojovat jak textové tak vizuální informace a formou jednoduchých aktivit a her. Prezentací je možno listovat kliknutím na šipky v levém horním rohu. Postupovat se dá jen kupředu, proto si dobře rozmyslete, zda jste se s obsahem stránky dobře seznámili. Nápovědu a rozšiřující informace naleznete zpravidla pod ikonkami v dolních rozích. V samotném textu a grafice naleznete řadu odkazů na další informace. V některých kapitolách se setkáte s drobnými úkoly. Po splnění úkolu budete odměněni nějakou rozvíjející informací, či animací, jejich splnění úkolů ovšem není podmínkou pro postup na další kapitolu. Když Vás bude prezentace nudit, tak ji vždy můžete ukončit tlačítkem v pravém horním rohu, tak se nebojte a rychle prezentaci vyzkoušejte.

Anotované odkazy:
Evropský parlament v patnácti kapitoláchFlashová prezentace Evropský parlament v 15 kapitolách. Prezentace je součástí projektu CpKP střední Čechy „EP for students“, který byl podpořen grantem Evropského parlamentu. Veškeré informace odrážejí názory autorů a nikoliv oficiální stanovisko Evropského parlamentu.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 03. 2010
Zobrazeno: 11205krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAREK, Ondřej . Trochu jinak o Evropském parlamentu. Metodický portál: Články [online]. 26. 03. 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8169/TROCHU-JINAK-O-EVROPSKEM-PARLAMENTU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana BoreckáVloženo: 19. 12. 2010 17:56
Není přiřazena prezentace!
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.