Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Španělština jako budoucí lingua franca?

Španělština jako budoucí lingua franca?

Znalost dvou cizích jazyků je pro český region nezbytná. Jedním z těchto jazyků může být právě španělština, jejíž budoucnost se dle mnoha ukazatelů právě otevírá. Jaké postavení má současná španělština a jaké může mít v budoucnosti, bylo předmětem I. Mezinárodního setkání administrátorů vzdělávání ve španělské Valencii, které uspořádalo španělské ministerstvo školství.

Španělština jako světový jazyk vykazuje po celém světě podobné rysy:

 • je velmi oblíbeným cizím jazykem
 • je nejvíce studovaným jazykem mezi dospělými v mnoha zemích
 • její výuka se většinou omezuje jen na určitý region
 • objevuje se v základních školách pouze v rámci různých pilotních aktivit
 • její postavení prvního cizího jazyka ve středních školách je velmi redukováno; téměř ve všech zemích je španělština nabízena ve středních školách jako druhý cizí jazyk a soupeří s francouzštinou a němčinou
 • trpí nedostatkem kvalifikovaných učitelů španělštiny
 • tam, kde jiné cizí jazyky upadají, její vliv roste

Vzhledem k tomu, že vliv španělštiny jako celosvětového cizího jazyka oproti jiným jazykům narůstá, v nadcházejícím období se chystá španělské ministerstvo školství výrazně podpořit postavení a výuku španělštiny jako světového jazyka. Tento záměr představilo španělské ministerstvo školství v prosinci 2009 ve Valencii, kde se konalo I. Mezinárodní setkání administrátorů vzdělávání.

Mezi priority španělského ministerstva ve vztahu ke španělštině mimo jiné patří snaha prosadit tento jazyk v základních školách, vzdělávat učitele španělštiny, připravit výukové materiály a prozkoumat možnosti začlenění do jednotlivých národních kurikul.

I. Mezinárodní setkání administrátorů vzdělávání dospělo k následujícím závěrům, na které se pokusí španělské ministerstvo školství navázat různými aktivitami na podporu a výuku španělštiny jako cizího jazyka v zahraničí:

 • pravidelně obnovovat nastavené spolupráce v různých zemích
 • zvýraznit přítomnost španělského ministerstva v některých zemích
 • zdůraznit důležitost organizování španělských kulturních akcí, zviditelňovat španělskou kulturu
 • vytvořit komunikační platformu pro výuku španělštiny
 • zavést výukové on-line kurzy španělštiny
 • do vzdělávání učitelů zařadit alespoň tříměsíční pobyt ve španělsky mluvící zemi, dále zařadit reálie a kulturní aspekty Španělska a podpořit nové metodologie výuky
 • podpořit tvorbu každoročních příkladů dobré praxe z výuky španělštiny
 • rozšířit nabídku studijních pobytů/výměn expertů
 • rozšířit nabídku stipendií a programů pro studenty a pro učitele

Španělština v českých školách

Španělština je nejsilněji zastoupena ve španělské sekci dvojjazyčných gymnázií, v základních školách je v pozici pátého vyučovaného cizího jazyka, ve středních školách čtvrtého (zrovna tak i na vysokých školách). Do českého kurikula může být španělština zapracována v pozici Cizího jazyka anebo Dalšího cizího jazyka. Kromě dvojjazyčných gymnázií je španělština ve většině škol v ČR v pozici Dalšího cizího jazyka. V současné chvíli, kdy se chystá zavedení povinného Dalšího cizího jazyka v českých základních školách, je situace pro španělštinu více než výhodná.

V Česku je nedostatek kvalifikovaných učitelů španělštiny, ale i výukových materiálů. V rámci podpory španělštiny v České republice by mělo velký význam navýšit počet stipendijních pobytů ve Španělsku pro studenty a učitele.

Informační zdroje pro výuku španělštiny

 • Střediska informačních zdrojů (Centros de Recursos) pro výuku španělštiny jsou po celém světě spravována španělským ministerstvem, přičemž jedno z nich funguje v Praze při španělské ambasádě. Obvykle se takové centrum skládá z knihovny a učebny.
 • Webové stránky http://www.educacion.es/redele jsou významným zdrojem pro výuku španělštiny.
 • Publikace „El mundo studia espaňol” z roku 2007, která přináší informace o španělštině v různých zemích světa a je k dispozici v on-line podobě: http://www.mepsyd.es/redele/elmundo.shtml
 • Instituto Cervantes http://www.cervantes.es/ je významným informačním centrem pro výuku španělštiny a má rovněž svou pobočku v Praze.

Pro další informace sledujte stránky španělského velvyslanectví v Praze:

http://www.embajada-esp-praga.cz/
stránky Asociace učitelů španělštiny:
http://www.aus-ape.wz.cz/
a stránky našeho Metodického portálu www.rvp.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám