Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Metody práce s různými zdroji informací v...

Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor RNDr. Iva Kubištová
Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků.

Rozvíjení jakékoli kompetence žáků vyžaduje promyšlenou strategii učitele, který si při plánování vyučovacího procesu musí rozmyslet postupné kroky, které jsou nejvhodnější k dosažení stanoveného cíle, tedy očekávaných výstupů žáků. Vzdělávací proces v gymnáziu (a podobně i na druhém stupni ZŠ) má pro většinu z nás mimořádné kouzlo – žáky obvykle učíme po dobu více let a můžeme sledovat všechny změny, které u nich v průběhu těchto let nastávají. Mile nás rozesmějí tři roky staré fotky, ale skoro nás zamrazí, když si uvědomíme, jaký sociální, duševní i duchovní, ale často i morální a volní rozvoj naši svěřenci za dobu naší společné přítomnosti ve škole prodělali. V této souvislosti si uvědomujeme, že značnou výhodou víceletého působení na žáka je možnost postupného rozvoje či budování řady kompetencí.

V dnešním světě, který nás hrozí zavalit enormním množstvím snadno dostupných informací, patří k jistě nejdůležitější kompetenci žáků schopnost porozumět daným informacím (čtenářská gramotnost), schopnost rozlišit věrohodnost zdroje, informace získané prostudováním materiálu správně interpretovat a při využití zdroje informací pro vlastní prezentaci je správně ocitovat. Tyto cíle jsou v RVP G obsaženy (a podrobně rozvedeny) v průřezovém tématu Mediální výchova, které může být ve školách otevřeno jako samostatný předmět (a v řadě zahraničních škol se jako samostatný předmět s oblibou vyučuje). Naše kurikulum doporučuje prolnutí mediální výchovy zejména vzdělávacími obory Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura a Dějepis. Já se ale domnívám, že stejně (ne-li více) aktuální je naplnění očekávaných výstupů tohoto průřezového tématu i v přírodovědných předmětech.

V naší škole je naštěstí obvyklé, že učitel zpravidla učí jednu třídu více let. Díky tomu jsem se mohla zaměřit cíleně na postupný rozvoj kompetence pracovat a porozumět odbornému textu řadou různých metod, které se pokusím v přílohách přiblížit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek