Odborný článek

Bezedná láhev

11. 1. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Jaroslav Reichl

Anotace

Zajímavé a netradiční pokusy z fyziky mohou být zdrojem zvýšení motivace pro žáky. Jedním z nich je experiment s vlastnoručně vyrobenou pomůckou, který námětově vychází ze známé české pohádky.

Tajemně se tvářící experiment může posloužit ke zvýšení motivace žáků k dalšímu studiu fyziky. V komentáři při provádění experimentu lze využít i pohádku Byl jednou jeden král (z roku 1954, režie Bořivoj Zeman), v níž měl král Já I. k dispozici bezednou slánku.

Příprava experimentu

K přípravě experimentu budeme potřebovat dvě PET láhve – jednu o objemu 2 l a jednu 0,5 l, slámku na pití, dvě korkové zátky, lepidlo na plast, nůžky, papír na polepení velké láhve. Vyrobení pomůcky trvá zhruba 0,5 hodiny až hodinu, ale je vhodné mezi vlepením malé láhve do velké a uzavřením velké láhve počkat delší dobu, aby lepidlo dostatečně zaschlo.

Do víčka malé láhve uděláme rozžhaveným hřebíkem (nad plamenem kahanu nebo plynového hořáku) nebo průbojníkem otvor, aby do něj bylo možné zasunout slámku na pití. Slámku ve víčku zajistíme vhodným lepidlem. Délku slámky volíme tak, aby slámka zasahovala asi do poloviny výšky menší PET láhve. Nad víčko slámka zasahovat nemusí. U dna této láhve uděláme opět nažhaveným hřebíkem nebo nůžkami několik přibližně symetricky rozmístěných otvorů o průměru zhruba 0,5 cm.

U velké láhve seřízneme její vrchní část o výšce rovné přibližně třetině výšky celé láhve. Tuto část ještě použijeme. Na dno seříznuté velké PET láhve postavíme malou láhev a přilepíme. Aby malá láhev ve velké lépe držela, je vhodné vlepit mezi obě láhve naproti sobě dvě korkové zátky. Jejich rozměry upravíme tak, aby polohu malé láhve ve velké dobře fixovaly. Malou láhev zašroubujeme víčkem, do něhož jsme vlepili slámku na pití.

Schematické zakreslní pomůcky
1. Schematické zakreslení pomůcky

Nyní velkou láhev uzavřeme. Využijeme k tomu její odříznutou horní část. U některých typů PET láhví je možné horní část opatrně přímo zasunout do dolní, aniž by došlo k výrazné deformaci. Pokud se to podaří, zajistíme obě části láhve lepidlem a pomůcka je připravena. Pokud horní část do dolní části nelze bez problémů zasunout, zdeformujeme rozšířenou část horní části láhve v horké vodě (stačí ponořit do hrnce s vodou, která se ohřívá na sporáku a plast změkne). Pak oba díly láhve lépe zasuneme do sebe. A opět zajistíme lepidlem.

Na závěr znovu slepenou velkou PET láhev polepíme papírem, aby vnitřní konstrukce nebyla vidět.

Náčrtek vnitřku láhve je zobrazen na obr. 1, na obr. je pohled do skutečně vyrobené láhve a na obr. 3 je zobrazena láhev tak, jak jí vidí žáci.

Pohled dovnitř do připravené pomůcky
2. Pohled dovnitř do připravené pomůcky
Hotová pomůcka tak, jak jí vidí žáci
3. Hotová pomůcka tak, jak jí vidí žáci

Provedení experimentu

K provedení experimentu budeme potřebovat ještě jeden kelímek nebo skleničku (vhodný je kelímek o objemu 0,5 l). Ve třídě před žáky nalijeme do kelímku vodu a přelijeme ji do vyrobené pomůcky tak, aby žáci neviděli dovnitř. Nyní z láhve budeme vodu přelívat zpět do kelímku. V závislosti na délce slámky, která zasahuje do malé PET láhve, vylijeme z velké láhve do kelímku jen určitou část vody. Obrátíme-li velkou láhev do polohy, kdy je její dno dole, a opět začneme vodu do kelímku nalévat, vyteče další množství vody. Tento postup opakujeme do té doby, dokud z velké láhve nevyteče všechna voda.

Při provádění experimentu můžeme žáky „mást“ asociací s již zmíněnou pohádkou Byl jednou jeden král a scénou, v níž král Já I. sype sůl ze slánky od Marušky.

Žáky pak vyzveme, aby vymysleli, jak se nám povedlo vodu vylévat postupně.

V závislosti na výšce, v níž byly do malé PET láhve udělány u dna otvory, nemusí voda z velké láhve vytéct všechna. Proto láhev po experimentu uklidíme otevřenou nebo počkáme, až vyschne.

Vysvětlení experimentu

Nalijeme-li vodu do velké PET láhve, nateče voda vytvořenými otvory i do menší PET láhve. Do malé PET láhve nateče tolik vody, aby hladiny vody ve velké i v malé láhvi byly ve stejné výšce. Při obrácení velké láhve vyteče do kelímku jen ta voda, která byla ve velké láhvi. Voda v malé láhvi je zadržena víčkem. Slámka ve víčku je nutná proto, aby se rychleji vyrovnávaly výšky hladin v malé a velké láhvi. Slámkou může z malé láhve unikat vzduch, když do ní natéká voda, resp. do ní může vzduch vnikat, když z ní voda v dalším kroku experimentu vytéká.

Obrátíme-li velkou láhev tak, aby byla dnem dolů, výšky hladin v malé i velké PET láhvi se vyrovnají – část vody z malé láhve vyteče do velké, a tak je možné opět část vody vylít do kelímku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Reichl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Člověk a životní prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

dvě různě velké PET láhve, 2 korkové zátky, slámka na pití, lepidlo, nůžky, arch papíru