Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Gymnázium Uničov hostí asistentku z Ture...

Gymnázium Uničov hostí asistentku z Turecka

Informativní příspěvek
Informativní článek o asistentském pobytu v rámci programu Comenius a jeho přínosu pro modernizaci výuky v Gymnáziu Uničov.

Gymnázium Uničov hostí asistentku z Turecka

Mezinárodní vzdělávací program Comenius, který je součástí širšího Programu celoživotního učení (LLP = Lifelong Learning Programme), nabízí celou řadu zajímavých aktivit pro školy, jejich žáky i učitele.

Jednou z méně rozšířených a českými školami neprávem opomíjených aktivit je tzv. Asistentský pobyt. Gymnázium Uničov podalo koncem roku 2008 Národní agentuře pro evropské programy (NAEP) projektovou žádost o zařazení mezi hostitelské instituce pro zahraniční asistenty. Těmi mohou být buď mladí učitelé bez pedagogické praxe, nebo i studenti posledních ročníků vysokých škol učitelského zaměření ze zemí EU nebo zemí kandidátských. Také oni podávají svým národním agenturám projektové žádosti o asistentské pobyty v zahraničních školách, které mohou trvat až jeden celý školní rok. Projekt uničovského gymnázia byl úspěšný a po vzájemném porovnání požadavků potenciálních asistentů a hostitelských institucí mu NAEP přidělila anglicky mluvící asistentku z Turecka. Dne 7. září 2009 jsme tedy v Uničově přivítali Ayse Meltem Yilmaz, absolventku studia matematiky na univerzitě v Ankaře.

Veškeré náklady spojené s pobytem asistentky jsou hrazeny z grantu od turecké národní agentury, takže škola se může plně soustředit na maximální využití všech možností, které takový pobyt pro žáky i učitele školy skýtá. A je jich opravdu hodně.

Úvazek asistentky je 18 hodin týdně, z nich v našem případě 13 hodin tvoří angličtina a 5 hodin matematika. Asistentka je ve vyučovací hodině společně s učitelem, doplňuje výuku, obohacuje ji o nové prvky, věnuje se slabším či naopak nadanějším žákům. Tento styl výuky samozřejmě klade větší nároky na přípravu jak učitele, tak i asistentky, ale mnohem pestřejší výuka, překonání zažitých stereotypů a rychle rostoucí motivace žáků určitě za trochu námahy stojí. Hodiny angličtiny jsou zaměřeny konverzačně, žáci postupně ztrácejí zábrany a nebojí se mluvit, což je pro zvládnutí cizího jazyka to nejpodstatnější. Též v hodinách matematiky (i na nižším stupni gymnázia) nemají žáci žádný problém vnímat výklad v angličtině a rychle se učí vzájemné komunikaci v cizím jazyce. Postupně počítáme se zapojením asistentky i do výuky některých částí učiva dalších předmětů jako např. zeměpisu, dějepisu, tělesné výchovy apod. Meltem Yilmaz vede také dva hojně navštěvované zájmové kroužky, a to kroužek turečtiny a zábavné matematiky.

Asistentka se již během krátké doby v místě pobytu dobře adaptovala a na všechny udělala dojem svou bezprostředností, komunikačními schopnostmi a milým vystupováním. V odpoledních hodinách po vyučování a o víkendech má nabitý program, pedagogové i skupiny žáků se doslova předhánějí v tom, kdo ji pozve na lepší večeři, zajímavější výlet či projížďku na kole. O velkém přínosu pro všechny zainteresované nejen po stránce jazykové, ale i z pohledu poznávání jiných kultur a zvyklostí, nemůže být sebemenších pochyb.

Důležitou součástí asistentského pobytu je kromě výuky i příprava různých školních projektů. Jde o mezinárodní projekt Partnerství škol Comenius, do nějž by gymnázium chtělo vstoupit v příštím školním roce a v jehož přípravné fázi může využít nápadů a kontaktů asistentky. Počítáme i s jejím maximálním zapojením do projektového dne Žijeme v Evropě, který má gymnázium ve svém ŠVP a který je plánován na předvánoční období. V přípravné fázi na tuto i na další pravidelné školní akce se může kreativita turecké asistentky dobře uplatnit.

Již z prvních týdnů asistentského pobytu Comenius je zřejmé, že bude pro Gymnázium Uničov obrovským přínosem. Bez náznaku fráze lze konstatovat, že výuka v našem gymnáziu získala opravdu evropský a multikulturní rozměr.

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
zástupce ředitele Gymnázia Uničov

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek