Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Podkladová literatura

Ikona informativni

Podkladová literatura

Autor: VÚP Praha
Anotace: Podkladová literatura
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Dokumenty MŠMT

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Praha, MŠMT 2002.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Praha, MŠMT 2001.

Odborná literatura

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

EURYDICE: Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. Survey 5. 2002.

Hutmacher, W.: Klíčové kompetence v Evropě. In: European Journal of Education, VI. 32, No. 1, 1997.

Ježková, V., Walterová, E.: Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha, PedF UK v Praze, Centrum evropských studií 1997.

Ježková, V., Walterová E.: Žijeme v Evropě. Průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. Praha, PedF UK v Praze, Centrum evropských studií 1999.

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., Moodyová, C. D.: Od

Program Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation - zahájen v prosinci 1997 pod vedením OECD. Program DeSeCo bylo ukončen v roce 2002, viz DEELSA/ED/CERI/CD: Definition and Selection of Competences (DeSeCo): Theoretical and Conceptual Foundation. Strategy Paper. 2002.

Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělání pro 21. století". Praha, PF UK Ústav výzkumu a rozvoje školství 1997.

Walterová, E. a kol.: Objevujeme Evropu. Praha, PedF UK v Praze, Centrum evropských studií 1997.

Walterová, E.: Koncepce a strategie tvorby národního kurikula. Veřejná diskuse ke koncepci vzdělávání a rozvoji vzdělávacího systému (vstupní text). 1998

Strategické dokumenty vzdělávací politiky v EU

European Commission: Second Report on the activities of the Working Group on Basic Skills, Foreign Language Teaching and Entrepreneurship. 2003.

European Council: Report on the concrete future objectives of education and training systems. 2001.

European Parliament and Council: Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. 2006.

Presidency Conclusions: Lisbon European Council 23 and 24 March 2000.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 08. 2004
Zobrazeno: 9448krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Podkladová literatura. Metodický portál: Články [online]. 30. 08. 2004, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/71/PODKLADOVA-LITERATURA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.