Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova a prevence v oblasti požární och...

Ikona informativni

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

Autor: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Anotace: Příručka obsahuje návod, jak připravit žáky na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.
Klíčová slova: prevence, Člověk a zdraví, výchova ke zdraví, požární ochrana

V roce 2003 se do rukou učitelů základních a středních škol dostala příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí. Do obsahu vzdělávání ve školách byla zařazena na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003.

Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. V jedné z kapitol (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se uvádí, že požáry vznikají v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka, že každoročně způsobují mnohamilionové škody a často ničí lidské životy a zdraví. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti, ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním zapříčinit, je důležité působit preventivně zejména na děti školního věku a mládež. Mimořádné situace typu požáru nebo dopravní nehody se stávají každodenní realitou a každý z nás se s ní může kdykoli setkat, ať už jako postižený, nebo ten, kdo poskytuje nezbytnou pomoc.

Výše citovaná kapitola o požárech si zcela jistě zaslouží větší pozornost. V roce 2003 byla proto podrobněji rozpracována v příručce pro učitele základních a speciálních škol Výchova dětí v oblasti požární ochrany, kterou vydalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Svým obsahovým zaměřením byla rozdělena na tzv. první cyklus (pro druhou až pátou třídu) a druhý cyklus (pro šestou až osmou třídu), pro každý cyklus byla určena i jedna ze dvou doprovodných videokazet. Publikace Výchova a prevence v oblasti požární ochrany, kterou vám přinášíme, navazuje na příručku pro učitele základních a speciálních škol, její obsahové zaměření a způsoby výkladu však byly přizpůsobeny mládeži na úrovni středního školství (tzv. třetí cyklus). Je rozdělena do sedmi bloků. V šesti z nich je popsáno nebezpečí, vyplývající pro každého z nás při požáru, a jak toto nebezpečí snížit na minimum, co může při vzniku požáru každý udělat do příjezdu hasičů, jak hasit s použitím dostupných hasebních prostředků, jak zachraňovat vlastními silami požárem ohrožené osoby a poskytovat jednoduchou první pomoc nebo co může každý udělat u dopravní nehody. Množství informací, které jednotlivé bloky doprovázejí, včetně popisu psychologických aspektů, působících na člověka při mimořádné události, jsou uvedeny v teoretických přílohách. V sedmém bloku jsou uvedeny způsoby ověřování znalostí, získaných v průběhu výuky.

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybranou problematiku a její výklad přizpůsobit časovým možnostem výuky (s využitím doprovodného materiálu na videokazetě).

Všichni, kdo se na zpracování a vydání této příručky podíleli, věří, že její aplikace při výchově dětí a mládeže bude mít pozitivní vliv na snížení počtu jimi způsobovaných požárů a především na snížení jejich následků s újmou na zdraví či ztrátách na životě. Autoři věří, že získané poznatky pozitivně ovlivní chování každého účastníka při požáru, dopravní nehodě nebo jiné mimořádné události, ať ve směru sebezáchrany a sebeochrany, nebo při záchraně jiných ohrožených osob.

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
1. Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
Copyright ©

 

 

Evaluace

g
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 15. 10. 2009
Zobrazeno: 4615krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Výchova a prevence v oblasti požární ochrany. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2009, [cit. 2020-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6927/VYCHOVA-A-PREVENCE-V-OBLASTI-POZARNI-OCHRANY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.