Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Stipendium do USA pro pedagogy

Stipendium do USA pro pedagogy

Informativní příspěvek
Fulbrightova komise nabízí stipendium do USA pro středoškolské učitele i učitele VOŠ nebo druhých stupňů základních škol.

J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange vám nabízí program výměny učitelů mezi Českou republikou a Spojenými státy (High School Teacher Exchange Program) financovaný vládami USA a ČR.

Kromě středoškolských učitelů se do programu mohou nově hlásit také učitelé druhých stupňů základních škol a VOŠ.

Tento program je založen na přímé výměně: zúčastnění učitelé si na dobu jednoho školního roku vymění školy, úvazky a v případě oboustranného souhlasu i byty. Americkému učiteli (jedná se o vystudované učitele s praxí) je z USA dále vyplácen jeho plat, česká škola se na jeho pobytu nijak finančně nepodílí. Český učitel dále dostává svůj plat v korunách doplněný stipendiem Fulbrightovy komise, jehož výše záleží na oblasti USA, ve které bude působit. Toto stipendium je většinou takového rázu, že účastníku výměny umožňuje vzít s sebou do USA členy rodiny a zaplatit jim cestu a zdravotní pojištění; ve státních základních a středních školách se neplatí školné.

Pro přijetí do tohoto programu je nezbytná velmi dobrá znalost angličtiny; programu se však mohou zúčastnit i učitelé s jinými aprobacemi než s angličtinou, např. učitelé matematiky, zeměpisu, dějepisu, tělesné výchovy apod., s dobrou znalostí angličtiny, za předpokladu, že se na jejich škole vyučují dané předměty v angličtině.

Proces výběru začíná posouzením přihlášek. Po vyřazení přihlášek uchazečů, kteří evidentně nesplňují požadavky (minimálně 3 roky praxe a plný úvazek na škole), jsou učitelé pozváni do Prahy, kde se v dopoledních hodinách podrobí zkoušce z angličtiny - „Test of English Language Proficiency" (velmi podobný zkoušce TOEFL, s důrazem na porozumění mluvené angličtině). Ti, kteří dosáhnou nejlepšího skóre, se odpoledne zúčastní interview před komisí, jejímiž členy jsou i pracovníci kulturní sekce velvyslanectví Spojených států, interview se tedy koná v angličtině. Přihlášky nejlépe umístěných uchazečů se odešlou do Spojených států, kde se hledá vhodný partner pro výměnu. K účasti v programu tudíž není důležitá jen kvalifikace žadatele, ale také nalezení vhodného partnera v USA.

Uzávěrka přihlášek na další školní rok je vždy 1. listopadu.

Přihlášku a další užitečné informace o tomto programu naleznete na webové stránce http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/program-vymen-ucitelu.shtml.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám