Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Hodnocení žáků a autoevaluace školy - ko...

Ikona teoreticky

Hodnocení žáků a autoevaluace školy - komentář

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Komentář k části ŠVP Hodnocení žáků a autoevaluace školy.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: autoevaluace školy, hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků

  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení

V pravidlech pro hodnocení škola vymezí, jaký způsob hodnocení žáků bude na jednotlivých stupních (případně v konkrétních ročnících, vyučovacích předmětech) používat (klasifikace, slovní hodnocení, kombinace obou způsobů). Dále škola stanoví pravidla, která budou učitelé u jednotlivých způsobů hodnocení uplatňovat (v čem se bude hodnocení lišit vzhledem k věku žáků, případně vzhledem k jednotlivým předmětům, jak mohou hodnocení ovlivňovat žáci atd.).
Způsob hodnocení musí být podložen kritérii hodnocení, která by se měla odvíjet od klíčových kompetencí.

Autoevaluace školy

  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

Pro autoevaluační činnosti si škola v této části ŠVP stanovuje oblasti, v nichž chce autoevaluaci provádět. Tyto oblasti musí být obsahově v souladu s § 8, odst. 2a - f vyhlášky č. 15/2005 (podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů osob ve vzdělávání, výsledky vzdělávání, řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům). Škola může sledovat i další oblasti. U jednotlivých oblastí si škola stanovuje cíle autoevaluace (co je cílem sledování v jednotlivých oblastech autoevaluace, co chce zjišťovat). S cíli autoevaluace velice úzce souvisejí kritéria autoevaluace - škola si vymezuje měřítka (hlediska), podle kterých bude svou činnost vyhodnocovat.
Dále škola vymezí ke každé oblasti nástroje, které bude při autoevaluaci používat (dotazníky, rozhovory, diskuse, žákovské práce atd.).
V neposlední řadě škola vytváří ke každé oblasti časový plán autoevaluace, podle kterého budou evaluační činnosti v rámci autoevaluace ve škole vykonávány.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 4584krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Hodnocení žáků a autoevaluace školy - komentář. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6701/HODNOCENI-ZAKU-A-AUTOEVALUACE-SKOLY---KOMENTAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.