Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Alternativní doprava

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin

 

Cestujeme po Praze či po jiném větším městě

 

Před rozdělením do skupin žákům položíme několik otázek. Jaké dopravní prostředky pro osobní přepravu přicházejí v úvahu? Jaké faktory ovlivňují naší volbu? Jaké dopravní prostředky jsou vnímány pozitivně a jaké negativně? Vyplňte pracovní list (viz příloha 1). Po vyplnění by každá skupina měla svůj pracovní list prezentovat a obhájit jeho obsah.

 

Cestujeme na delší trasu

 

Jakou formu dopravy zvolíme? Co vše budeme při jejím výběru zvažovat?


a) Vyplňte pracovní list (příloha 2). Ten můžete upravit podle místa, ve kterém se Vaše škola nachází. Po vyplnění skupiny opět výsledky své práce prezentují.

 

b) Jak jsme již jistě zjistili, tak důležitou roli hraje čas. Pohled do mapy nám dá ale jen přibližnou představu o skutečné vzdálenosti mezi místy. Vytvořte proto mapu izochor pro různé typy dopravy zvoleného regionu (např. Česko, Evropa, Váš kraj, mikroregion, město). Izochory jsou linie spojující místa se stejnou časovou (v tomto případě dopravní) dostupností z určitého bodu. Podklady pro vytvoření této mapy můžeme najít na internetu – jízdní řády pro železniční, autobusovou či městskou hromadnou dopravu. Vlastní zkušenost nám může dát podklady pro dobu pěšího přesunu. Na www.mapy.cz nám plánovač trasy napíše i dobu potřebnou pro překonání námi zvolené trasy. Budeme-li vytvářet mapku i pro leteckou dopravu, tak je potřeba vzít v potaz i dobu nutnou pro odbavení.

 

Jak může vypadat doprava v dalších desetiletích?

 

Odhadovat budoucí vývoj je značně složité. V Evropě je dnes spíše na vzestupu snaha o regulaci dopravy. A proto si i mi můžeme zahrát na futurology a sociální inženýry. Vyplňte tabulku (příloha 3). Rozhodněte, které oblasti dopravy by bylo dobré podpořit a které naopak regulovat. Navrhněte konkrétní opatření a také zvažte okolnosti, které budou působit proti Vašim snahám. Po prezentaci jednotlivých skupin můžeme téma uzavřít diskusí.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc30 kBPříloha 1
doc33 kBPříloha 2
doc33 kBPříloha 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám