Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání...

Ikona informativni

Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání v ŠVP

Autor: Stanislava Krčková
Spoluautor: PhDr. Jaroslav Jeřábek CSc.
Anotace: Článek osvětluje, jaká je vazba mezi cíli a pojetím vzdělávání na gymnáziu a jak je možné s cíli pracovat v ŠVP.
Klíčová slova: klíčové kompetence, školní vzdělávací program, zaměření školy, kompetence, švp, profil absoloventa

Každá činnost, každé lidské jednání má obvykle nějaký cíl. Čím lépe je cíl stanoven, tím snadněji se podaří zvolit postup, jak jej dosáhnout. Jedna z činností, která nás provází celý život je vzdělávání. Protože vzdělávání je důležitou činností nejen pro každého jedince, ale pro celou společnost, jsou cíle vzdělávání vymezovány nejvyššími státními normami. Školský zákon vymezuje nejobecnější cíle vzdělávání pro každý vzdělávací stupeň a současně ukládá povinnost tvůrcům kurikulárních dokumentů tyto cíle specifikovat v rámcových vzdělávacích programech. Tato specifikace je v rámcových vzdělávacích programech pro gymnaziální vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací programy pro gymnázia se sportovní přípravou) obsaženo v kapitole Pojetí a cíle vzdělávání v gymnáziu.

Jaká je vazba mezi cíli a pojetím vzdělávání v gymnáziu? Cíle jsou určitá meta, ke které vzdělávání směřuje, a pojetí je způsob realizace vzdělávání, které vede k naplnění cílů. Cíle jsou formulovány v RVP z pozice vzdělavatele, tedy školy.

Každá škola tyto obecné cíle, platné pro všechna gymnázia, dále konkretizuje ve svých školních vzdělávacích programech podle vlastních vzdělávacích záměrů, potřeb a zájmu žáků a ostatních podmínek.

Cíle vzdělávání se promítají do všech strukturních částí školního vzdělávacího programu, v Zaměření školy a v Profilu absolventa však dominují. Jak se cíle gymnaziálního vzdělávání promítli do konkrétního školního vzdělávacího programu je patrné z následující ukázky.

 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 13. 06. 2006
Zobrazeno: 4533krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRČKOVÁ, Stanislava. Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání v ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2006, [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/601/JAK-PRACOVAT-S-CILI-GYMNAZIALNIHO-VZDELAVANI-V-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.