Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zmagnetování radiátorů ústředního topení

Ikona prakticky

Zmagnetování radiátorů ústředního topení

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Pokus, při kterém žáci ověřují působení magnetického pole Země na předměty z feromagnetických látek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Elektromagnetické jevy, světlo » aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kompas, radiátor ústředního topení
Klíčová slova: Fyzika, magnetismus, radiátor
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příprava

Ověříme, zda kompasem, který máme k dispozici, lze zjistit zmagnetování radiátorů ve třídě podle následujícího popisu.

Předpoklady

Žáci určí severní a jižní pól magnetu pomocí kompasu, vymezí základní vlastnosti indukčních čar magnetu a základní vlastnosti magnetického pole Země.

Provedení

Žáci zjišťují pomocí kompasu, zda je radiátor zmagnetovaný, a jestliže ano, kde je jeho severní a kde jižní pól. Zjistí, že horní strana radiátoru přitahuje severní pól magnetky a dolní strana radiátoru přitahuje jižní pól magnetky.

Obr
1. Obr

To znamená, že radiátor je vlastně velký (ale slabý) magnet, který má nahoře svůj jižní pól a dole severní pól. Žáci to nejlépe uvidí, když budou pro porovnání přibližovat kompas k tyčovému magnetu postavenému svisle tak, že jeho jižní pól míří nahoru (tyčový magnet je ovšem daleko silnější, radiátor působí na magnetku jen velmi slabě.).

Obr
2. Obr

Jsou zmagnetovány všechny radiátory, nebo jen ten jeden nebo několik, které jsme zkoušeli ve třídě? Žáci vyzkoušejí i jiné radiátory ve školní budově a pak pokud možno i doma. Pravděpodobně dostanou všude stejný výsledek: radiátor je zmagnetován, jeho jižní pól je nahoře a severní pól dole.

Obr
3. Obr

Obr
4. Obr

Vysvětlení

Magnetické pole Země má svůj původ především v zemském jádru - můžeme si zjednodušeně představit, že uvnitř Země je velký tyčový magnet. Obrázek ukazuje jeho indukční čáry.

Vidíme, že směr magnetických indukčních čar (směr zemského magnetického pole) je vodorovný v blízkosti rovníku a svislý v blízkosti pólů. V místě, kde žijeme my, má pole směr šikmo zdola nahoru, od severu k jihu. Úhel mezi vodorovným směrem a směrem pole (inklinace) je u nás přibližně 65°.

Obr
5. Obr

Ponecháme-li ocelový nebo litinový radiátor po hodně dlouhou dobu v klidu, zmagnetuje se ve směru zemského magnetického pole. Tento směr je na obrázku znázorněn menším magnetem při povrchu Země. Vidíme, že jižní pól radiátoru míří nahoru a k jihu, severní pól dolů a k severu.

Poznámky

Tento jev samozřejmě nezjistíme, máme-li radiátory z jiného kovu než z oceli nebo litiny. Jsou-li radiátory instalovány jen krátkou dobu, může být jev příliš slabý, než abychom ho zjistili. Proto je třeba ho předem ověřit. Ve většině případů je sice slabý, ale zřetelný.

Máme-li magnetku otočnou okolo vodorovné osy (inklinační magnetku), můžeme s její pomocí ukázat, že směr magnetického pole není vodorovný, ale šikmý.

Magnetky pro kompas se vyrábějí tak, aby je inklinace zemského magnetického pole znatelně nevychylovala z vodorovné roviny. Buď jsou na jižním konci trochu delší než na severním, nebo mají těžiště nízko pod bodem uložení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 03. 2006
Zobrazeno: 10412krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, Martin. Zmagnetování radiátorů ústředního topení. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2006, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/495/ZMAGNETOVANI-RADIATORU-USTREDNIHO-TOPENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.