Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zmagnetování radiátorů ústředního topení

Zmagnetování radiátorů ústředního topení

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Martin Macháček
Pokus, při kterém žáci ověřují působení magnetického pole Země na předměty z feromagnetických látek.

Příprava

Ověříme, zda kompasem, který máme k dispozici, lze zjistit zmagnetování radiátorů ve třídě podle následujícího popisu.

Předpoklady

Žáci určí severní a jižní pól magnetu pomocí kompasu, vymezí základní vlastnosti indukčních čar magnetu a základní vlastnosti magnetického pole Země.

Provedení

Žáci zjišťují pomocí kompasu, zda je radiátor zmagnetovaný, a jestliže ano, kde je jeho severní a kde jižní pól. Zjistí, že horní strana radiátoru přitahuje severní pól magnetky a dolní strana radiátoru přitahuje jižní pól magnetky.

Obr
1. Obr

To znamená, že radiátor je vlastně velký (ale slabý) magnet, který má nahoře svůj jižní pól a dole severní pól. Žáci to nejlépe uvidí, když budou pro porovnání přibližovat kompas k tyčovému magnetu postavenému svisle tak, že jeho jižní pól míří nahoru (tyčový magnet je ovšem daleko silnější, radiátor působí na magnetku jen velmi slabě.).

Obr
2. Obr

Jsou zmagnetovány všechny radiátory, nebo jen ten jeden nebo několik, které jsme zkoušeli ve třídě? Žáci vyzkoušejí i jiné radiátory ve školní budově a pak pokud možno i doma. Pravděpodobně dostanou všude stejný výsledek: radiátor je zmagnetován, jeho jižní pól je nahoře a severní pól dole.

Obr
3. Obr

Obr
4. Obr

Vysvětlení

Magnetické pole Země má svůj původ především v zemském jádru - můžeme si zjednodušeně představit, že uvnitř Země je velký tyčový magnet. Obrázek ukazuje jeho indukční čáry.

Vidíme, že směr magnetických indukčních čar (směr zemského magnetického pole) je vodorovný v blízkosti rovníku a svislý v blízkosti pólů. V místě, kde žijeme my, má pole směr šikmo zdola nahoru, od severu k jihu. Úhel mezi vodorovným směrem a směrem pole (inklinace) je u nás přibližně 65°.

Obr
5. Obr

Ponecháme-li ocelový nebo litinový radiátor po hodně dlouhou dobu v klidu, zmagnetuje se ve směru zemského magnetického pole. Tento směr je na obrázku znázorněn menším magnetem při povrchu Země. Vidíme, že jižní pól radiátoru míří nahoru a k jihu, severní pól dolů a k severu.

Poznámky

Tento jev samozřejmě nezjistíme, máme-li radiátory z jiného kovu než z oceli nebo litiny. Jsou-li radiátory instalovány jen krátkou dobu, může být jev příliš slabý, než abychom ho zjistili. Proto je třeba ho předem ověřit. Ve většině případů je sice slabý, ale zřetelný.

Máme-li magnetku otočnou okolo vodorovné osy (inklinační magnetku), můžeme s její pomocí ukázat, že směr magnetického pole není vodorovný, ale šikmý.

Magnetky pro kompas se vyrábějí tak, aby je inklinace zemského magnetického pole znatelně nevychylovala z vodorovné roviny. Buď jsou na jižním konci trochu delší než na severním, nebo mají těžiště nízko pod bodem uložení.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek