Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální...

Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální geografie trochu jinak.

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Martin Kovář
Příspěvek se týká možnosti, jak učit žáky jednu z důležitých kompetencí v geografii – "umět seřadit" podle vybraných kritérií určitá geografická data metodou vycházející primárně ze hry Škatule, škatule, hýbejte se! V principu se nejedná o didaktickou hru, ale o shromažďování, seřazování, uspořádání daných dat a jejich výslednou prezentaci znázorňováním samotnými žáky. Lze ji použít i na jiném učivu.

Princip hry Státy, státy, hýbejte se! je velice jednoduchý a lze jej různě obměňovat. Celou metodu lze rozdělit do několika fází:

Zadání státu. Vyučující každému žákovi přidělí stát z požadované oblasti, přičemž úkolem je doplnit ke každému státu (např. za domácí úkol nebo s použitím encyklopedické příručky) požadované informace (viz příloha č. 1). Vyučující může žákům rozdat i kartičky, kde už veškeré požadované informace jsou (viz příloha č. 2).

Žáci doplní požadované informace (rozdává-li učitel vyplněné kartičky, není tato část zapotřebí) a vyučující je následně zkontroluje z hlediska správnosti.

Realizace. Vyučující vybere 7 - 12 žáků (větší množství není vhodné z hlediska fixace požadovaného učiva) a nechá je seřadit podle libovolného kritéria z mustru (např. od nejrozlehlejšího státu po stát s nejmenší rozlohou). Následně se vybraní žáci znázorňující státy seřadí podle jiného kritéria (např. počtu obyvatel), případně si někteří jdou sednout a jejich pozice nahradí jiný žák/stát. Z vlastních zkušeností vím, že „seřazení" netrvá obvykle déle než 1 minutu (včetně rychlého zhodnocení správnosti/nesprávnosti), ale doporučuji seřazovat žáky/státy raději jen 5x za sebou a raději se k této metodě vracet v rámci opakování v dalších hodinách.

Dynamizace metody. Protože žáci mají tendenci fixovat si především postavení „svého" státu, je vhodné v následujících hodinách vypracované mustry „přehazovat" mezi jednotlivými žáky. Rovněž se mi osvědčilo, aby na „obrácené straně" zpracovaného mustru byl jasně pojmenován vybraný stát tak, aby bylo všem přihlížejícím hned zřejmé, jaký stát žák znázorňuje.

Další aplikace. Obměnou seřazování je např. shromažďování žáků/států do skupin například podle státního zřízení, ekonomické vyspělosti nebo seřazení podle polohy (náročnější vzhledem k prostorám třídy). Metodu lze aplikovat i na města (např. hlavní město nebo města České republiky) apod.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf161 kBpožadované informace
pdf177 kBvyplněná předloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek