Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Začínáme se školním parlamentem V.

Začínáme se školním parlamentem V.

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Kamila Petrovská
Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Parlament o sobě dává vědět

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod. Pro snížení těchto rizik je potřeba dbát především na následující věci:

Každý ve škole má dostatek informací o fungování parlamentu, obsahu jeho zasedání, o konkrétních výstupech. K tomu mohou sloužit různé nástroje - nástěnka, rozhlas, časopis, tiskové konference, webové stránky apod.

Žáci vědí, že jejich práce v parlamentu je brána se vší vážností a výsledky jejich práce se setkávají s úspěchem. Stejně tak by zástupci měli vědět, že pokud si vymyslí dobrý projekt, mohou vždy počítat s podporou učitelů, a že jejich práce bude oceněna. Zpětná vazba jak od žáků, tak od učitelů a vedení školy je velmi důležitá. K podpoře důležitosti parlamentu můžeme využít některé z následujících možností:

  • uspořádat „oficiální raut" pro členy parlamentu u příležitosti jejich zvolení
  • vyvěsit fotografie zástupců parlamentu na nástěnce
  • připravit zážitkové výjezdové zasedání parlamentu
  • uspořádat exkurzi do jiné školy s fungujícím parlamentem a vyměnit si s jeho členy zkušenosti
  • zveřejnit rozhovory se členy parlamentu ve školním časopisu
  • dát jim další prestižní funkce (např. předseda parlamentu zahajuje Vánoční besídku apod.)

Setkání parlamentu jsou pravidelně obohacována o různé hry, zábavné aktivity, společné zážitky či výjezdová zasedání, která podporují motivaci k parlamentní práci a radost ze společně stráveného času.

Aktivity vhodné pro podporu této fáze

Proč, proč, proč - žáci pojmenují problémy, se kterými se ve škole a při práci parlamentu potýkají a hledají možná řešení. Aktivitu je možné v této fázi použít např. při hledání odpovědí na otázku: Proč někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci parlamentu?

Lovci názorů - žáci zjišťují názory ostatních na dané otázky, popíší jaký je jejich vlastní názor, diskutují s ostatními a hledají konsensus.

Papírový kolotoč - Aktivita vhodná k vyjádření názorů na dané téma, k rozpoutání diskuse, k hledání řešení.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 4
Začínáme se školním parlamentem 6

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf126 kBVhodné aktivity
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám