Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Oko

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Žaneta Hrdličková
Příspěvek obsahuje kompletní návod na dvouhodinové praktické cvičení z Biologie člověka zaměřené na zrakové ústrojí.
<p><br />Tento článek je návodem, jak si připravit dvouhodinové praktické cvičení pro žáky na téma zrakové ústrojí. Součástí příspěvku je 5 praktických úloh a 2 obrázkové přílohy. U každé praktické úlohy je kurzívou dopsaný závěr, který pak v konkrétní hodině žáci vypracovávají samostatně. Do textu je vloženo také několik aktuálních zajímavostí, které se vždy týkají daného praktického námětu a na které je možné navázat diskuzí. Jednotlivé praktické úlohy lze díky jejich časové nenáročnosti použít i při běžných vyučovacích hodinách biologie, a „probudit" tak některé žáky.</p> <p>Vzdělávací obsah Biologie člověka patří mezi žáky a někdy i kantory k nejoblíbenějším částem vzdělávacího oboru Biologie. Žáci jsou většinou nadšeni tím, že se učí konečně „něco užitečného" a s radostí přijímají informace o sobě samých. Jejich nadšení a zapálení do této problematiky můžeme ještě znásobit tak, že do svých hodin průběžně zařadíme praktické úkoly. Propojení teorie s praxí je ideální možnost, jak dosáhnout vytyčených klíčových kompetencí.</p> <p>Praktický blok může začít tradičně opakováním základních teoretických poznatků (viz úvodní část v organizaci dvouhodinového bloku), nebo netradičně, např. asociací žáků spojenou s pojmem nebo obrázkem zrakového ústrojí.</p> <p>Tematický celek Smyslové orgány bývá probírán v rámci vzdělávacího obsahu Biologie člověka ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia, což odpovídá 5. ročníku šestiletého a 7. ročníku osmiletého gymnázia.</p> <p><strong>Cíle aktivity:</strong></p> <ul> <li>uvědomit si propojení vědomostí s praktickými zkušenostmi</li> <li>práce ve skupinkách (kooperace...)</li> <li>sebepoznávání</li> </ul> <p><strong>Organizace dvouhodinového bloku</strong></p> <p><strong><em>Úvodní část</em></strong> <em>(15 minut)</em></p> <ul> <li>seznámení žáků s průběhem dvouhodinového praktického cvičení</li> <li>opakování stavby zrakového ústrojí (příloha <a href="/soubor/02636-p1.pdf">Řez okem 1</a>)</li> <li>interpretace pojmů (např. akomodace, rhodopsin, dalekozrakost</li> </ul> <p><strong><em>Praktická část</em></strong><em> (65 minut)</em></p> <ul> <li>skupinová práce - skupinky po 2 - 3 žácích (příloha <a href="/soubor/02636-p3.pdf">Praktické náměty</a>)</li> </ul> <p><strong><em>Závěrečná část</em></strong><em> (10 minut)</em></p> <ul> <li>zhodnocení poznatků z jednotlivých praktických úloh, diskuze o zajímavostech</li> <li>doplňování částí fotoreceptoru do pracovního listu (příloha <a href="/soubor/02636-p2.pdf">Řez okem 2</a>)</li> </ul> <p><strong>webové stránky:</strong></p> <p><a href="http://mfweb.wz.cz/fyzika/180.htm">mfweb.wz.cz/fyzika/180.htm</a><br /><a href="http://fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004112001">fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004112001</a><br /><a href="http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=495">fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=495</a><br /><a href="http://www.digineff.cz/jaknato/cervene_oci/cervene_oci.html">www.digineff.cz/jaknato/cervene_oci/cervene_oci.html</a><br /><a href="http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_Oko.htm">web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_Oko.htm</a><br /><a href="http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_1_04_barvasvetla.html">www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_1_04_barvasvetla.html</a><br /><a href="http://tf.czu.cz/~votruba/FIRMA/lekce3/prednasky/03/9_kapitola53.htm">tf.czu.cz/~votruba/FIRMA/lekce3/prednasky/03/9_kapitola53.htm</a><br /><a href="http://klamy.blog.cz/rubriky/neuveritelne-kresby-na-chodniku">klamy.blog.cz/rubriky/neuveritelne-kresby-na-chodniku</a><br /><a href="http://winsik.blogspot.com/2007_07_01_archive.html">winsik.blogspot.com/2007_07_01_archive.html</a><br /><a href="http://marmaluska.blog.cz/0609/stereogramy">marmaluska.blog.cz/0609/stereogramy</a><br /><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye-diagram.svg">commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye-diagram.svg</a><br /><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye_scheme.svg">commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye_scheme.svg</a><a href="/soubor/02636-p3.pdf"></a></p>
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf98 kBŘez okem 1
pdf86 kBŘez okem 2
pdf98 kBPraktické náměty
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek