Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Mikroskop z kapky vody

Ikona prakticky

Mikroskop z kapky vody

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Česalová
Anotace: Tento experiment se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě. K realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody. V článku je vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické optiky, a proto ho můžete zařadit jako demonstrační pokus jak do vyučovací hodiny biologie, tak i do hodiny fyziky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Obecná biologie » objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních buněk
  3. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Obecná biologie » odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Laser, injekční stříkačka, držák.
Klíčová slova: mikroorganismy, laser, mikroskop
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Experiment, který je v tomto článku popisován, se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě, přičemž pro realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody a mnohonásobně zvětšený obraz života v ní je následně promítán na stěnu učebny. Výhodou tohoto experimentu tedy je, že ho můžete provádět před celou třídou studentů a společně tak poznávat druhy těchto organismů, zařazovat tyto organismy do biologického systému, určovat strukturu jejich těla, charakterizovat funkci jejich orgánů či organel, sledovat jejich pohyb, a vysvětlit, jak se přizpůsobily vodnímu prostředí. Dále je zde vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické optiky, a proto ho můžete zařadit také jako demonstrační pokus do vyučovací hodiny fyziky.

Již od vynálezu prvního mikroskopu byli lidé fascinováni pozorováním mikroskopického života. Ve svém volném čase holandský obchodník s textilem Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) vytvořil svůj vlastní mikroskop. Používal při tom malé skleněné kuličky. O všech svých pozorováních vedl detailní záznamy a v roce 1683 vytvořil první nákres bakterie. Nicméně pro výrobu mikroskopu je jednodušší použít kapku čisté vody než skleněné čočky. Malá kapka vody má úplně stejnou funkci jako sférické čočky a umožňuje dosáhnout velkého zvětšení pozorovaného objektu.

Pokus

Abyste získali vzorek s mikroorganismy, naplňte injekční stříkačku vodou z rybníka, nebo velké louže se spoustou tlejících rostlin. Upevněte stříkačku do držáku. Jako zdroj světla použijte laser (stačí i laserové ukazovátko, ale musíte ho upevnit tak, aby se nechvělo). Pro vytvoření čočky zmáčkněte stříkačku tak, aby se na jejím konci objevila kapka vody asi 2 mm v průměru.

1.

 

Pozorování

 

Umístěte držák se stříkačkou na stůl přibližně dva metry od plátna či bílé zdi. Zapněte laserové ukazovátko a namiřte paprsek přesně na střed kapky a kolmo k plátnu. Jestliže máte správně seřízenou pozici ukazovátka, na plátně se objeví velký obrazec o průměru 2m.

Pokud se vám podařilo malé organismy chytit do vašeho vzorku, měli byste vidět jejich zvětšené stíny, které budou plavat na plátně. Malé jednobuněčné organismy jako trepky (Paramecium) budou vypadat jako černé tečky s rozmazanými konturami. Některé se pohybují. U žádných není možno pozorovat detaily. Větší živočichové jako např. larvy komára (Anopheles species), buchanky (Cyclops strenuus) či hrotnatky (Daphnia species) budou na plátně vypadat jako skutečné obludy. Zde už je možno pozorovat jednotlivé části těl a zkoumat jejich pohyby.

2.
Je možné, že ze začátku uvidíte jen malé tmavé tečky, což je způsobeno lomem paprsků na malých částech tlejících rostlin a jednobuněčných prvoků. Buďte však trpěliví. Světlo přitahuje malé živočichy (nejlepší je zelený laser) a za nějaký čas připlavou ke konci stříkačky a do kapky na jejím konci. Můžete jim i trochu pomoci tím, že nejprve necháte pár kapek odkapat.

Objekty jsem promítala na bílou zeď v zatemnělé učebně a fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C-740.


Citace a použitá literatura:
[1] - WALKER, J. A drop of water becomes a gateway into the world of catastrophe optics. The Amateur Scientist, 1989.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf55 kBPrincip projekce
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 09. 2008
Zobrazeno: 7725krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČESALOVÁ, . Mikroskop z kapky vody. Metodický portál: Články [online]. 17. 09. 2008, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2622/MIKROSKOP-Z-KAPKY-VODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.