Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Falešné účty veřejných osobností na sociálních...

Falešné účty veřejných osobností na sociálních sítích

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Petr Caloň
Je nezpochybnitelným faktem, že na sociálních sítích existuje nepřeberné množství falešných účtů. Jak se vyvarovat toho, aby člověk nenaletěl na tyto falešné účty? V této lekci se zaměříme právě na existenci těchto účtů, pokusíme se žáky naučit rozpoznávat tyto účty a nabádat je k větší kontrole toho, co lajkují či sdílejí.

Cíl výuky

Tato lekce se zaměřuje na rozpoznávání falešných účtů veřejných osobností na sociálních sítích. Žáci budou vedení k nalezení těchto účtů a následně k jejich odlišení od reálných účtů a budou také zpracovávat praktické úkoly přímo na sociálních sítích.

Obor: Občanský a společenskovědní základ

Tematický celek: Člověk jako jedinec

Očekávaný výstup: zodpovědně buduje a spravuje jednu či více digitálních identit s vědomím souvislostí fyzického a digitálního světa, kontroluje a chrání svou digitální stopu

Anotace: Je nezpochybnitelným faktem, že na sociálních sítích existuje nepřeberné množství falešných účtů. Jak se vyvarovat toho, aby člověk nenaletěl na tyto falešné účty? V této lekci se zaměříme právě na existenci těchto účtů, pokusíme se žáky naučit rozpoznávat tyto účty a nabádat je k větší kontrole toho, co lajkují či sdílejí.

Popis vzdělávací aktivity

Pomůcky: dataprojektor, zařízení s připojením na internet (počítač, tablet či mobilní telefon)

Motivační část (5 min.)

Práce s textem – žákům dáme 5 minut na přečtení článku Na Twitteru zase řádil falešný Elon Musk. Lidem ukradl přes 32 tisíc dolarů. Žákům s pokročilou angličtinou je možné zadat podobný článek v angličtině (https://www.bbc.com/news/technology-46097853).

Otázky k diskuzi (5 min.)

 • Jak došlo k vytvoření falešného účtu Elona Muska?
 • Jaká technologie byla využita k finančním transakcím?
  • Znáš tento způsob plateb?
  • V čem je tento způsob unikátní (odlišný od tradiční bankovní transakce)?
 • Proč lidé věřili, že mohou získat navíc peníze, pokud zašlou své peníze na uvedený účet?

Další případné otázky

 • Jak na to reagovala zmíněná sociální síť?
 • Znáš nějaký obdobný případ z historie sociálních sítí?

Úkol č. 1 – vyhledávání falešných účtů (15 min.)

Žáky rozdělíme do skupin po 4–5. Dbáme na to, aby v každé skupině byl telefon, tablet či notebook. Vždy záleží na vybavení vaší školy. Pro tuto aktivitu je možné využít případně i počítačovou učebnu, popřípadě pouze žákovské mobilní telefony.

Každá skupina žáků dostane za úkol, aby během 10 minut nalezla na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter či TikTok co nejvíce falešných účtů reálných známých osobností, především politiků, herců či influencerů. Žáci si mohou vybrat, kterou síť upřednostní, měli by ovšem minimálně dvě až tři vyzkoušet. Na žádné sociální sítí není nutná registrace k tomu, aby si člověk mohl prohlédnout profil daného uživatele. Tuto možnost může uživatel zakázat a sám svůj profil uzamknout. V těchto případech, kdy se účty tváří jako oficiální profily veřejných osobností, je tato možnost vyloučena.

Viz obrázek:

Autor díla: Petr Caloň

 

Pro usměrnění žákovského hledání (využít pouze, pokud si žáci nebudou vědět rady) je možné žákům napovědět, aby se zaměřili na významné osobnosti z české politické scény (prezidenta, ministry či představitele opozičních stran) či velmi známe influencery (Jirka Král, Shopaholic atd.). Pro inspiraci může učitel využít tuto prezentaci – odkaz na prezentaci.

Každá skupina žáků vypracovává úkol do tabulky (každá skupina si vytváří svou vlastní tabulku a své řešení úkolu)

Pro Google školy – odkaz na tabulku

Pro školy využívající Office – odkaz na tabulku

Tabulka v PDF pro tisk – odkaz na tabulku

Alternativa pro online výuku

I v online výuce lze pracovat ve skupinkách. K tomuto je nutné využít funkci „Breakout Rooms“, která umožňuje vytvářet pracovní skupiny v rámci videohovorů. Jednoduše lze tuto funkci popsat tak, že učitel může rozdělit účastníky schůzky na samostatné relace, a to buď automaticky, nebo ručně, popřípadě může účastníkům umožnit výběr a vstup do jednotlivých samostatných videohovorů podle libosti.

Aplikace umožňující „Breakout Rooms“:

 • Zoom umožňuje vytvářet až 50 pracovních skupin v rámci jednoho videohovoru.
 • Microsoft Teams tuto službu neumožňuje. Existuje pouze možnost toto nastavit ručně, viz návod: link (návod je pouze v anglickém jazyce).
 • Google Meet má tuto službu pouze v prémiové verzi (G Suite Enterprise for Education). Tuto službu lze však doplnit pomocí doplňku. Návod: link (pouze v anglickém jazyce) a odkaz na tento doplněk: link.

Jako další alternativu pro online výuku je možnost nechat žáky na úkolu pracovat samostatně. Vytvořit tedy pracovní list pro každého žáka.

Otázky k následné diskuzi s celou třídou (5 min.)

 • Co spojuje všechny falešné účty?
 • Jak jsou označeny falešné účty?
 • Jak jste poznali skutečný účet od falešného?
 • Na které sociální sítí se nejčastěji vyskytují falešné účty?
 • Zaujaly vás některé reakce od sledujících uživatelů?

Teoretická část – výklad (5 min.)

Stručná prezentace, kterou lze využít k vysvětlení, jakým způsobem lze rozpoznat skutečné účty veřejných osob na sociálních sítích.

Odkaz na online prezentaci a PDF

Na sociálních sítích se nachází velké množství falešných účtů. Z velké části jsou tyto účty vytvořeny počítačovým programem, popřípadě sociálními farmami, které slouží k manipulacím, popřípadě ke zvýšení sociálního statusu na síti. V nepřeberném množství těchto falešných účtů se však vyskytují i profily, které se vydávají za někoho jiného. Často za významnou veřejnou osobu. Tyto účty vytvářejí zdání skutečnosti a vyvolávají v uživatelích interakce na jejich příspěvky. Dost často pracují tyto účty s negativními emocemi. Jako příklad lze uvést facebookový falešný účet Miroslava Donutila, který skončil až u soudu. Jednalo se o to, že tento falešný účet Miroslava Donutila komentoval pro některé kontroverzní pohádku Pravdivý příběh o Sněhurce a vyvolal na síti obrovské negativní reakce. Zejména poté, co na tento příspěvek reagoval server Aeronet.cz (tento server označila česká BIS za zdroj nebezpečné propagandy).

Falešné účty se staly fenoménem dnešní doby. Řada z nich se netají, že jsou falešné, a přesto získávají velkou řadu sledujících a podporovatelů. Jako příklad lze uvést falešný účet bývalého předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, kterého na Twitteru sleduje neuvěřitelných 296 tisíc lidí.

Z tohoto důvodu je důležité, aby žáci měli povědomí o těchto praktikách. V prezentaci se tak žáci dozvědí o existenci ověřených účtů. Dalšími aspekty, jak rozpoznat tyto účty, jsou:

 • nižší počet sledujících,
 • kvalita fotografií (často velmi rozostřena – účet stahuje fotografie ze skutečného účtu, a tak dochází ke zhoršení kvality),
 • častokráte profil přímo upozorňuje, že se jedná o falešný účet,
 • příspěvky, které vyvolávají silné až negativní emoce.

Upozornění k celé lekci. Nejedná se o hledání falešných účtů, které jsou ovládány automatickými boty. Falešné účty reálných osobnosti jsou ovládány skutečnými osobami, které využívají neznalosti lidi, popřípadě přímo upozorňují, že jsou účty falešnými a využívají popularity (i negativní) ke svému šíření.

Úkol č. 2 – Rozpoznáš skutečné profily od falešných? (10 min.)

Zahrajte si s žáky Kahoot na to, zda dokážou rozpoznat skutečné profily na sociálních sítích. Ke hře je nutný dataprojektor, na kterém se budou otázky promítat, a mobilní telefon, kde žáci budou odpovídat, zda je daný účet skutečný, nebo falešný. Žáci si na mobilu (popřípadě na notebooku či tabletu) otevřou stránku kahoot.it a zadají kód, který se objeví po spuštění hry na dataprojektoru.

Odkaz pro učitele na Kahoot!

Pokud ještě tuto aplikaci neznáte. Zde naleznete jednoduchý návod.

Jedná se pouze o malou ukázku toho, co se na sociálních sítích skutečně odehrává. Smyslem tohoto úkolu není to, aby na vše žáci dokázali stoprocentně odpovědět správně. Z povahy některých otázek je to i velmi obtížné a k hlubší analýze by bylo potřeba více prostudovat daný profil. Přesto tento úkol má své opodstatnění a upozorňuje na to, že je potřeba být na sociálních sítích stále obezřetný a nenaletět a nutně reagovat na každý provokativní příspěvek.

Ke každé otázce je dobré se vrátit a říci, zda a podle čeho bylo možné poznat správnou odpověď. Viz návod výše (teoretická část).

Reflexe

Závěr a námět na inovaci či rozšíření

Sociální sítě již nejsou novým fenoménem. Pro mnohé z nás se staly plnou součástí našeho života a pro některé zásádním zdrojem veškerých informací. Od informací neškodného obsahu, jako je narození dítěte, pozvání na sraz či slavnost ve vašem městě, až po ty vážnější, jako jsou politická sdělení, informace o aktuálním dění či dokonce bezprostředních hrozeb (teroristické útoky či pandemie). Tato lekce si proto kladla za cíl osvětlit dosud opomíjenou oblast sociálních sítí, a to falešné účty veřejně známých osobností.

Je nutno říci, že tuto lekci lze a bude nutné inovovat či dále rozšířit. Falešné účty jsou závislé na aktuální oblíbenosti či neoblíbenosti veřejných osob. Se změnou politické situace či nálad ve společnosti se budou jistě objevovat další falešné účty, které se budou snažit získat popularitu a popřípadě zmást jiné uživatele, a rovněž budou některé falešné účty mizet a budou zapomenuty. Přesto tento fenomén jen tak rychle nezmizí, ale naopak získává na větší popularitě. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby žáci byli seznámeni i s touto problematikou.

Lekci lze zařadit do širšího rámce komplexnější výuky o sociálních sítích.

Vzdělávací obsah lze dál rozšířit o tato témata:

Zdroje

GERKEN, Tom. Twitter: Fake Elon Musk scam spreads after accounts hacked. Bbc.com [online]. 2018 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-46097853.

MIKEŠOVÁ, Markéta. Na Twitteru zase řádil falešný Elon Musk. Lidem ukradl přes 32 tisíc dolarů. Zive.cz [online]. 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/na-twitteru-zase-radil-falesny-elon-musk-lidem-ukradl-pres-32-tisic-dolaru/sc-3-a-206814/default.aspx.

MALÁ, Mirka. Falešné účty na sociálních sítích jsou hojně využívány k manipulacím. Tech instory [online]. 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://tech.instory.cz/1129-falesne-ucty-na-socialnich-sitich-jsou-hojne-vyuzivany-k-manipulacim.html.

VODRÁŽKA, Prokop. Falešný Ovčáček, Donutil i Zeman na Facebooku matou Čechy. Recesi naletěli politici i novináři. Aktuálně.cz [online]. 2016 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/falesne-profily-politiku-a-celebrit-matou-cesko-internet-se/r~005f4b2ac01f11e5ae64002590604f2e/.

POLOCH, Jiří. Satira a parodie na sociálních sítích: falešné české profily. Praha, 2017. Diplomová práce. Karlova univerzita.

BESSER, Vilém. TV Prima je pro smích: Parodický profil ruské ambasády vydává za oficiální. Forum24.cz [online]. 2019 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.forum24.cz/tv-prima-je-pro-smich-parodicky-profil-ruske-ambasady-vydava-za-oficialni/.

Příliš mnoho účtů‘. Ministr Blatný bude komunikovat pouze přes twitter ministerstva zdravotnictví. Irozhlas.cz [online]. 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministr-zdravotnictvi-jan-blatny-komunikace-twitter-oficialni-ucet-ministerstvo_2011011750_kar.

RYBOVÁ, Aneta. Když média naletí na parodii. Falešné profily jako past na zbrklé novináře. Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 2019 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2919815-kdyz-media-naleti-na-parodii-falesne-profily-jako-past-na-zbrkle-novinare.

Ověřený účet na Instagramu. Lze jej získat oficiálně a co vás to bude stát? BUSINESSGRAM [online]. 2018 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://businessgram.eu/overeny-ucet-na-instagramu-lze-jej-ziskat-oficialne-a-co-vas-to-bude-stat/.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek