Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Evropa 2045. Výuka s pomocí počítačových...

Evropa 2045. Výuka s pomocí počítačových her?

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Generation Europe

Od března tohoto roku je českým základním a středním školám zdarma k dispozici ojedinělá pomůcka pro výuku předmětů vycházejících ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství, resp. Občanský a společenskovědní základ.

Projekt Evropa 2045 je on-line vzdělávací počítačová simulace, jejímž cílem je poskytnout pražským (a v další fázi projektu i všem dalším) základním a středním školám ojedinělou pomůcku pro realizaci vzdělávacího obsahu oboru Výchova k občanství (ZV) a Občanský a společenskovědní základ (G).

Jde o aplikaci simulující fungování Evropské unie, v níž žáci v roli představitelů jednotlivých států EU spravují svěřené území a společně rozhodují o budoucnosti Evropy. Simulátor staví hráče před různé problémy, které je zapotřebí řešit. Žáci diskutují o nejúčinnějších strategiích a v rámci hry mají za úkol prosadit a obhájit svoji vizi budoucí Evropy. Kromě řady konkrétních znalostí z oblasti politologie, ekonomie, geografie a mezinárodních vztahů získávají mnoho dalších dovedností (informační gramotnost, schopnost týmové práce, systémové analýzy, kritické myšlení atp.).

Simulace a školící modul pro učitele jsou školám k dispozici zdarma. Aplikaci vyvíjí nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy (MFF UK, ÚISK FF UK), Asociace pro mezinárodní otázky, CIANT a Gymnázia Sázavská.

Simulaci Evropa 2045, informace o seminářích pro učitele a volně přístupnou databázi o Evropské unii naleznete na této internetové adrese. Informace o probíhajících školeních pro učitele naleznete zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám