Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Dětské časopisy snižují kvalitu a úroveň...

Dětské časopisy snižují kvalitu a úroveň psaní

Informativní příspěvek
Autor Jana Kindlmannová


Zpráva britské vlády přinesla informace o tom, jak nejlépe podporovat děti, které mají potíže se základními předměty, jako jsou angličtina a matematika. Poslední výsledky totiž ukázaly, že téměř polovina ze sledovaných 285 středoškolských žáků - chlapců nedosahuje národních standardů v angličtině, matematice a v přírodních vědách. Dívky jsou na tom o něco lépe, ale i tak jedna třetina v těchto předmětech rovněž selhávala. Žáci byli sledováni ve psaní a učitelé pozorovali, že jakmile vyžadují jen o trochu formálnější styl, používají žáci nevhodný jazyk, především ten, kterým běžně píší SMS, e-maily nebo jej čtou v časopisech a v „nenáročné" beletrii. Tvůrci zprávy jsou přesvědčeni, že nedostatek čtení kvalitní literatury se projevuje rovněž v matematice a v přírodních vědách. Dále doporučují, aby učitelé vedli žáky k rozlišování mezi formálním a neformálním stylem. Dalším důvodem výzkumu je skutečnost, že britská vláda by měla vytvořit průvodce nazvaného Making Good Progress (Dělat pokroky). Více informací zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám