Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát...

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Marcel Mahdal
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s důsledky anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem v roce 1908. Pomocí kritické analýzy různých typů autentických historických pramenů a dalších vzdělávacích materiálů se žáci dozví více o zásadních dopadech anexe na mezinárodní vztahy a na veřejné mínění v Rakousku-Uhersku. Žáci pochopí, jaká byla motivace atentátníků, kteří vykonali tento protirakousky zaměřený teroristický čin. V případě zájmu může posloužit jako vstup do debaty o nezbytnosti vypuknutí světové války.

Cíl výuky

Žáci:

  • jsou schopni charakterizovat předválečné mezinárodní vztahy, pochopí antagonismus nacionalismů na Balkáně;
  • jsou schopni identifikovat kořeny militarismu národů různých evropských velmocí;
  • jsou schopni reflektovat postoje vedoucí k válce, nebo ty, které ji odsuzovaly.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel na začátku hodiny rozdá do skupin nakopírované pracovní listy.

2) Žáci pracují podle pokynů. Práce s pracovním listem. Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: I.a–II.c do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart.

3) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“.

4) Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: III.a–III.b do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart. Slovníček cizích výrazů: Anexe – připojení určitého území k území jiného suverénního státu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuze, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

  • KAFKA, František. Smrt následníka Františka Ferdinanda d’Este. Praha : Magnet, 1971.
  • SKŘIVAN, Aleš. Sarajevo, 28. červen 1914. Historický obzor. 1994, roč. 5, čís. 7/8, s. 146–150.
  • WESTWELL, Ian. První světová válka den po dni. V Praze: Naše vojsko, 2013, 192 s. ISBN 978-80-206-1351-6.
  • HASTINGS, Max. Katastrofa 1914: Evropa táhne do války. V českém jazyce vyd. 1. Voznice: Leda, 2014, 619 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7335-370-4.

Kapitolu Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf307 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf1300 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám