Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal...

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Monika Stehlíková
Žáci jsou skrze postavu Mahátma Gándhího seznámeni s nejznámějšími teoretiky a propagátory nenásilných protestů, především s Petrem Chelčickým, dále se Lvem Nikolajevičem Tolstým a Martinem Lutherem Kingem. Aktivita vede žáky k zamyšlení nad efektivitou použití násilí, resp. nenásilí v různých situacích.

Cíl výuky

Žáci:

  • jsou schopni vysvětlit smysl nenásilného odporu,
  • ocení osobnosti Petra Chelčického, Mahátma Gándího a Martina Luthera Kinga,
  • zváží situace, v nichž je nenásilný protest efektivní.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel v dostatečném předstihu (týden předem?) rozdělí třídu do čtyř skupin: první zadá ke zhlédnutí krátký televizní dokument z archivu České televize o Petru Chelčickém: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-asvedci/207562211000012-petr-chelcicky/. Další dvě skupiny dostanou odkaz na text Milady Kaďůrkové na portálu Moderní dějiny.cz (http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prosazovani-nenasilneho-boje-v-novodobych-dejinach-lev-nikolajevic-tolstoj-mahatma-gandhi/) – jedna si připraví charakteristiku L. N. Tolstého, druhá portrét Mahátma Gándhího. Čtvrtá skupina na základě videa (https://www.stream.cz/slavnedny/574019-den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben) představí osobnost Martina Luthera Kinga, může využít i stejnojmennou kapitolu knihy Slavné dny. Žáci mohou využít jakékoliv další zdroje informací. Jejich úkolem je představit ostatním dotyčnou osobnost v krátké (max. 5 minut) prezentaci. (Upřesnění obsahu prezentací viz PL 1.)

2) Skupiny představí své prezentace v pořadí Chelčický, Tolstoj, Gándhí, King. Poté učitel pustí video o „solném pochodu“: https://www.stream.cz/slavnedny/799400-denkdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen.

3) Řízený rozhovor na téma: Za jakých okolností je nenásilný odpor smysluplný a může vést k úspěchu? Čím byl Gándhího pochod významný?

4) Na závěr hodiny položíme otázku: Ve vaší obci se má odehrát neonacistická demonstrace, jakými způsoby na ni můžete reagovat? Žáci dají velmi rychle dohromady čtyři základní možnosti:

  1. Přidám se.
  2. Budu ji ignorovat.
  3. Zorganizuji blokádu, resp. protidemonstraci nebo se k ní přidám.
  4. Zorganizuji útok na neonacisty nebo se k němu přidám.

Žáky rozdělíme náhodně do čtyř skupin, každé přidělíme jeden postoj. Jejich úkolem bude napsat vyargumentované odmítnutí toho kterého řešení problému, tedy např. proč se k demonstraci nepřidám, proč ji nebudu ignorovat, proč nezorganizuji blokádu ani se k ní nepřidám, proč nezorganizuji útok ani se k němu nepřidám. Zdůrazníme, že subjektivní názor autora není podstatný, důležitá je podložená argumentace.

5) Nejpřesvědčivější práce z každé skupiny se souhlasem autorů přečteme nebo vyvěsíme na nástěnce nebo na třídním FB.


Kapitolu Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/799400/den-kdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf407 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf382 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám