Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Jak na tvorbu publikací II

Jak na tvorbu publikací II

Praktický příspěvek
inspirace
Tento článek je pokračováním článku Jak na tvorbu publikací I o tvorbě a úpravách publikací v textovém editoru. Zabývá se problematikou vkládání záhlaví a zápatí, tvorbou obsahu a rejstříku, členěním dokumentu na oddíly. Součástí každé části je videonávod.

Úvod

Tento článek je pokračováním článku Jak na tvorbu publikací I, který se zabýval styly, číslováním stránek a nadpisů a vkládáním poznámek pod čarou a vysvětlivek. V tomto druhém díle dokončíme výklad problematiky tvorby publikací, ukážeme si, jak se vkládá záhlaví a zápatí, jak se pracuje s obsahem a rejstříkem, jak se dá dokument členit na oddíly. 

Tvorba a úpravy obsáhlých dokumentů

Záhlaví a zápatí

Velmi často se stává, že ve vícestránkovém dokumentu potřebujeme uvést nějakou informaci (název kapitoly, název práce, číslo stránky atd.) na všech stranách nahoře či dole. K tomuto účelu slouží záhlaví a zápatí.

Záhlaví a zápatí jsou oblasti v horním a dolním okraji stránky, do kterých lze umístit nejčastěji nějaký text či číslo stránky. Mohou být však i složitější záhlaví – mohou obsahovat odstavce, obrázek, pole atd.

Záhlaví a zápatí vkládáme z karty Vložení.

záhlaví a zápatí
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Záhlaví

Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, jeho obsah se bude zobrazovat na všech stránkách dokumentu. Nejčastěji obsahuje název dokumentu, název kapitoly, může zde být logo firmy atd.

záhlaví stránek
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Zápatí

Zápatí je oblast v dolním okraji stránky, jeho obsah se bude zobrazovat na všech stránkách dokumentu. Nejčastěji zápatí obsahuje číslo stránky (jedná se o pole, které vložíme z karty Návrh).

zápatí stránek
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Veškerá nastavení záhlaví a zápatí (jiné na první stránce, různé na lichých a sudých stranách atd.) provádíme na kartě Návrh (viz předchozí obrázek). 

Jestliže máme dokument rozdělený na oddíly (viz kapitola oddíly), pak má každý oddíl své vlastní záhlaví a zápatí.

záhlaví dokumentu členěného na oddíly
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Práci se záhlavím a zápatím ukazuje následující videonávod.

Oddíly

Jestliže píšeme běžný jednostránkový či vícestránkový dokument, kde není požadavek, aby se některé jeho části „chovaly jinak“ (např. některé stránky nebudou číslovány nebo některé stránky budou naležato), pak je celý dokument tvořen pouze jedním tzv. oddílem. Ve všech ostatních případech (kdy mají části dokumentu svoje vlastní záhlaví a zápatí, orientaci, formátování, mezery atd.) je třeba dokument rozdělit na oddíly.

Oddíl je část dokumentu s vlastním formátováním, záhlavím, orientací stránky, mezerami atd., navíc dává mnohem lepší kontrolu nad dokumentem a nad jeho vzhledem.

Práci s oddíly nalezneme na kartě Rozložení:

oddíly
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Pro ilustraci mějme situaci, kdy máme 9stránkový dokument, ve kterém:

  • 1. strana nemá záhlaví ani zápatí,
  • 2. strana má pouze záhlaví tvořené textem „Propojení škol“,
  • 3.–9. strana mají záhlaví tvořené textem „Propojení škol“ (stejně jako u 2. strany) a v zápatí číslo stránky.

Celou situaci ukazuje následující obrázek, kde záhlaví je zvýrazněno červeně a zápatí modře:

záhlaví a zápatí dokumentu s oddíly
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Tuto situaci vyřešíme tak, že celý dokument rozdělíme na 3 oddíly (1. strana; 2. strana; ostatní strany) a pro každý oddíl nastavíme samostatné záhlaví a zápatí:

členění dokumentu na oddíly s vlastním záhlavím a zápatím
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Dále si můžete všimnout, že lze využít funkce „Stejné jako minulé“, která umožní převzít z předchozího oddílu záhlaví (resp. zápatí) do oddílu následujícího.

Celý postup si nejlépe přiblížíme videonávodem. 

Obsah a rejstřík

Součástí vícestránkových dokumentů bývají obsah a rejstřík. Ty lze vytvořit pouze v případě, že je dokument psán pomocí stylů.

Obsah

Pod pojmem obsah si můžeme u publikace představit seznam nadpisů kapitol s uvedením odpovídajících stran, na kterých se tyto nadpisy nacházejí.

obsah dokumentu
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Obsah vytvoříme pomocí nástroje, který nalezneme na kartě Reference. Navíc zde máme k dispozici několik připravených stylů obsahu.

předdefinované styly obsahů
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Rejstřík

Pod pojmem rejstřík rozumíme seznam pojmů publikace, které jsou důležité z obsahového hlediska (v jazyce informatiky bychom použili pojem klíčová slova).

vložený rejstřík
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Aby nám mohl textový editor vytvořit rejstřík, nejprve mu musíme daná slova, která se v rejstříku objeví, označit. Teprve pak můžeme vložit rejstřík. Celý postup je ukázán v následujícím videonávodu.

Závěr

Styly, číslování stran a nadpisů, poznámky pod čarou, vysvětlivky, obsah a rejstřík, oddíly. To jsou základní prvky obsáhlejších dokumentů. Bez dovednosti pracovat s těmito objekty není možné napsat jakoukoliv delší práci (ukázku takové práce naleznete v příloze článku).

Věřím, že uvedená dvojice článků vám bude pomocníkem při tvorbě takovýchto prací a že vložené videonávody použijete pro připomenutí si daných činností. 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1873 kBVzor publikace
doc8224 kBVzorová publikace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám