Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Hurikán Katrina

Slavné dny pro SŠ: Hurikán Katrina

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková
Žáci se zamyslí nad mechanismy, které používají demokratické systémy k udržení bezpečnosti. Otevře se diskuze nad legitimností některých prostředků, které si nezadají s prostředky, které využívají totalitní a autoritářské režimy. V rámci reflexe se otevře diskuze, do jaké míry může demokratický stát zasahovat do života svých občanů a zda všechny tyto zásahy opravdu slouží k udržení bezpečnosti nebo jsou jimi sledovány vyšší politické cíle. Polemika nad tím, zda je možné tyto zásahy udržet v mezích, které neohrožují demokracii v rámci boje s nepřítelem.

Cíl výuky

Žáci:

  • si budují kritické myšlení,
  • chápou, že řešení krizových situací s sebou přináší řadu debat o jejich průběhu,
  • uvědomují si složitost vztahu státu, jakožto subjektu ochraňujícího své občany, a demokracie (legalita versus legitimita),
  • zaujímají postoj ke složitým životním situacím.

Délka:

45 minut

Postup:

  1. Učitel napíše na tabuli větu: „Demokracie nepanuje, ale spravuje.“ T. G. M. Žáci společně s učitelem diskutují nad citátem. Učitel by měl předjímat v rámci diskuze i situace (živelné katastrofy, válka), kdy je stát nucen užít prostředků, které omezují nebo upírají občanům jejich práva.
  2. Učitel žákům promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
  3. Učitel žákům rozdá pracovní list.
  4. Učitel diskutuje s žáky nad vyplněným pracovním listem. V podstatě navazuje na úvodní diskuzi. Cílem by mělo být zamyslet se nad hranicemi, které by demokratický stát neměl překračovat, a úkony a procesy, které by neměl legalizovat.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad vyplněným pracovním listem. Návaznost jednotlivých bodů v pracovním listě lze celkově jednoduše interpretovat. Učitel by během tohoto procesu neměl zapomínat, že hodina je o živelné katastrofě.

Poslední bod v pracovním listě vznáší otázku, zda zbývají prostředky na zásah proti škodám a jejich likvidaci, když je tolik peněz vynakládáno na boj s terorismem, který v sobě navíc skrývá i značnou orwellizaci společnosti. Aktivita neprezentuje názor, jen vznáší otázky. Na jedné straně sice demokratický stát limituje občanská práva a zasahuje do soukromé sféry více, než by měl, ale to, proč to údajně dělá, je posílení bezpečnosti občanů. To je základ polemiky pro danou diskuzi. Kde jsou hranice? Lze to jinak? Kam to může vést?

Poznámka:

K interpretaci plakátu doporučujeme nastudovat kauzu Edwarda Snowdena.

Doporučení:

Seznam nejničivějších hurikánů v USA naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Hurikán Katrina z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/608080/den-kdy-uderil-hurikan-katrina-28-srpen včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf394 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf422 kBPracovní list pro SŠ
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám