Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a...

Ikona prakticky

Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a konečné řešení české otázky

Ikona zkusenost
Autor: PhDr. Ludmila Bystroňová
Anotace: Výuková jednotka navazuje na hodinu o řízení správy a hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava a o postavení obyvatel v něm. Má žákům přiblížit názory R. Heydricha týkající se konečného řešení české otázky a středoevropského prostoru, rozšířit informace o správě v protektorátu a životě v něm o jevy související s činností R. Heydricha a rozšířit povědomí o fašistické rasové teorii (od Židů a Romů ke slovanskému obyvatelstvu). Žáci pracují s dokumentem, zaujímají poučený postoj, vyhledávají konkrétní informace v dokumentu a doplňují je do pracovního listu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami demokracie; objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jí čelit
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list
Klíčová slova: protektorát, rasismus, moderní dějiny, konečné řešení české otázky, R. Heydrich, okupační správní orgány
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

  • Rozšířit informace o správě v protektorátu a životě v něm o jevy související s činností R. Heydricha.
  • Rozšířit povědomí o fašistické rasové teorii (od Židů a Romů ke slovanskému obyvatelstvu).

Průběh vyučovací hodiny

1. krok

Učitel rozdá žákům vytištěný pracovní list a odpovídající úryvek z projevu E. Heydricha, který je dostupný v publikaci "XX. století o sobě, dějiny v dokumentech" na str. 107 nebo v on-line podobě na http://klempera.tripod.com/heydrich.htm.

 

2. krok

Učitel ponechá žákům dostatek času, aby si text mohli pozorně přečíst a řádně vypracovat otázky z pracovního listu. Žáci mohou pracovat ve dvojicích či samostatně.

3. krok

Učitel s žáky společně zkontroluje vypracovaný list. U poslední otázky evokuje diskuzi.

V souvislosti s tématem je vhodné zmínit se o seriálu ČT Heydrich – konečné řešení, který je svým rozsahem a zpracováním jedinečný. Z časových důvodů jej však nelze ve výuce náležitě využít (kromě úryvků). Proto je vhodné předat alespoň adresu pořadů žákům pro domácí sledování.

Motivací pro sledování dokumentu může být bonusová otázka při tematickém opakování, kterým uzavíráme každé téma za účelem zjištění základních znalostí a k ukončení tematického celku.

Ověření:

Ověření proběhlo v dubnu 2013 ve výuce dějepisu. Informace o životě v protektorátu formou práce s učebnicí a referát žáka o atentátu na R. Heydricha předcházely samostatné práci žáků s textem. Pro toto téma bylo zapotřebí 2 vyučovacích hodin.

Reflexe:

Vzhledem k tomu, že došlo k ověření pouze jedenkrát, není možné zaujmout objektivní vyhodnocení metody práce v hodině. Protože je v poslední době čím dál těžší zaujmout žáky a přivést je k aktivní přípravě do hodin, je tento pracovní typ hodiny výhodný nejen k získání informací, ale i k ohodnocení práce v hodině.

Práce s textem podporuje aktivní přístup k získávání vědomostí, ale podporuje i čtenářskou gramotnost.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Alternativní výuka dějepisu na gymnáziích.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - KUKLÍKOVI, J. A J. DĚJEPIS pro gymnázia a střední školy 4. Nejnovější dějiny. . Praha : SPN, 2005. 216 s. ISBN 80-7235-175-3. 
[2] - KVAČEK, R. XX. století o sobě, dějiny v dokumentech. . Liberec: Dialogus, 2005. 211 s. ISBN 80-86761-37-1. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc14 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 03. 2015
Zobrazeno: 4412krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BYSTROŇOVÁ, Ludmila. Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a konečné řešení české otázky. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2015, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19851/PROTEKTORAT-CECHY-A-MORAVA-R-HEYDRICH-A-KONECNE-RESENI-CESKE-OTAZKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.