Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Centrum vizuální historie Malach: brána k...

Centrum vizuální historie Malach: brána k tisícům jedinečných životních příběhů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Jakub Mlynář

Centrum vizuální historie Malach se veřejnosti otevřelo počátkem roku 2010. Nejvýznamnějším dostupným zdrojem je Archiv vizuální historie Nadace šoa při Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Jde o unikátní sbírku celoživotních příběhů pamětníků 2. světové války, svědků a přeživších holocaust. V digitálním archivu je shromážděno více než 53 000 interview, natočených v 61 zemích a ve 39 různých jazycích. Rozhovory mají v průměru kolem 2 hodin a zachycují nejen vzpomínky na období druhé světové války, ale týkají se ve značné míře i období před rokem 1939 a po roce 1945 (některé zahrnují i první světovou válku a přelom 19. a 20. století). Nahrávky lze prohledávat podle jmen osob, místa nebo data narození, klíčových slov a dalších kritérií. Z pamětníků, jejichž výpovědi se v archivu nacházejí, jich 4 613 uvedlo jako svou rodnou zemi Československo; v ČR bylo pořízeno více než 550 rozhovorů. Pro češtinu je k dispozici také fulltextové vyhledávání slov a frází vytvořené odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 2013 je v CVH Malach přístupný další komplementární zdroj, a to archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices). Tuto sbírku 150 narativních interview shromáždila v letech 2003–2007 britská Association of Jewish Refugees (AJR). Pracovat lze s doslovnými textovými přepisy a podrobným katalogem rozhovorů. Všechny rozhovory jsou vedeny v angličtině a zachycují také životní osudy několika osob československého původu. V roce 2014 přibylo ještě dalších 15 interview s lidmi, kteří emigrovali z bývalého Československa do Austrálie a jejichž vyprávění natočilo Jewish Holocaust Center v Melbourne.

Setkávání s pamětníky dnes tvoří běžnou součást výuky moderních dějin na školách: individuální životní příběh umožňuje personalizaci „velké historie“ a vnáší do vyučovací hodiny nejen emoce, ale mnohdy i možnost diskutovat o kontroverzních tématech. Nevyhnutelně se však blíží doba, kdy už nebude možné přímé pamětníky 40. a 50. let 20. století na besedy do škol zvát. Je proto nutné zjišťovat meze a možnosti alternativních postupů, které v budoucnu umožní alespoň částečně nahradit osobní přítomnost pamětníka či pamětnice ve třídě. Jednou z těchto možností je právě pedagogické využití archivů nahrávek orálně historických životopisných rozhovorů. Vzhledem k jazykové rozmanitosti rozhovorů, které jsou v CVH Malach zpřístupněny, se kromě využití v hodinách dějepisu nebo společenskovědních předmětů či seminářů nabízí i uplatnění ve výuce cizích jazyků (kromě téměř 25 000 interview v angličtině zde najdeme na 2000 rozhovorů ve francouzštině, přes 1300 rozhovorů ve španělštině, 930 rozhovorů v němčině atd.).

Zatímco USC Shoah Foundation a její partnerské organizace se zaměřují hlavně na tvorbu rozmanitých vzdělávacích materiálů a vyučovacích hodin, CVH Malach klade důraz na místní badatelské a pedagogické aktivity spojené s využitím multimediálních digitálních archivů v reálném čase, tedy na práci s archivem samotným jako vzdělávací aktivitou. Průnikem obou přístupů je pak e-learningová platforma IWitness (viz níže). CVH Malach se nachází na Malostranském náměstí 25 a díky svému uspořádání umožňuje i skupinové návštěvy studentů v rámci školních exkurzí. Další informace najdete na webových stránkách http://www.malach-centrum.cz.

autor díla: Mgr. Jakub Mlynář

 Autor díla: Mgr. Jakub Mlynář

Odkazy:

Nejnovějším volně přístupným vzdělávacím materiálem založeným na interview z Archivu USC Shoah Foundation jsou vinohradské IWalks. Příští lokalitou zpracovanou v rámci IWalks bude Brno.

Další materiály vybudované na úryvcích z interview a nabízené pedagogům k volnému využití jsou například „Společné hranice, společné příběhy“. Materiálů využívajících filmová svědectví z Archivu USC Shoah Foundation je na stránkách Moderní-dějiny.cz k nalezení více. Výstupem samostatné práce studentů partnerské školy s obsahem archivu: Objevení karvinského tábora nucených prací pro Židy.

Úryvky výpovědí připravené s konkrétním pedagogickým záměrem jsou také součástí několika aktivit a hodin unikátního kurikula „Naši nebo cizí?“, které vytvořilo Židovské muzeum v Praze. Vybrané rozhovory lze zobrazit také na Metodickém portálu RVP.CZ v modulu AudioVideo (včetně webináře k tomuto tématu - viz níže).

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Platforma IWitness, která kombinuje mnoho různých možností práce s archivními nahrávkami svědectví (nutná registrace).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám