Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Václavské náměstí v perspektivách - metodická...

Václavské náměstí v perspektivách - metodická příručka

Praktický příspěvek
inspirace
Autor M. Hes, T. Rejšková
Metodická příručka, kterou nabízíme ke stažení, je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin.

Jak již napovídá název projektu, sledujeme, jak jednotlivá místa Prahy a jejich významy byly sdíleny, či naopak nesdíleny jejími obyvateli – nejrůznějšími jazykovými, etnickými a náboženskými skupinami, jak se do nich vpisovaly historické události, jak tyto děje zasahovaly do individuálních osudů Pražanů, do jejich vzájemného soužití, a všímáme si i významů, kterých konkrétní geografická místa mohou nabývat. Historii Prahy tak prezentujeme jako historii pluralitní. Toto pluralitní čtení historie Prahy projekt Praha sdílená a rozdělená zprostředkovává pomocí interaktivní internetové mapy, komentovaných procházek a programů pro školy.

Metodická příručka se na rozdíl od internetové interaktivní mapy a procházek, které se zaměřují na celé území Prahy, soustředí pouze na jednu geografickou část hlavního města – na Václavské náměstí. Právě Václavské náměstí je totiž místem, které je nabito symbolickými významy a které je ideálním prostorem, na němž lze konkretizovat dějinné milníky historie českých zemí ve dvacátém století. Je místem, kde se svolávají demonstrace, kam jsou umísťovány pomníky české státnosti, i místem, jehož vzhled se neustále mění v souladu s požadavky moderní doby. Zároveň je ale i místem, kde se odehrávají každodenní dramata života běžných obyvatel Prahy.

Příručka sestává z devíti listů. Každý je věnován konkrétnímu objektu či souboru objektů, které lze se studenty navštívit. Zážitek přímo na místě dějinných událostí, bohatý vizuální materiál a soubor otázek a úkolů je naučí kritické práci s historickými prameny a umožní jim vidět paralely a spojnice se současností, čímž se posílí jejich vztah k minulosti.

Místa obsažená v příručce jsou zanesena na interaktivní internetové mapě. Mapa zpracovává i celou řadu dalších témat. Z virtuálního prostoru internetu pak tato témata, osudy a dějinné události přenášejí do ulic Prahy komentované procházky. Na procházky se můžete individuálně přihlásit pomocí našich internetových stránek v záložce procházky (http://praha.mkc.cz/cz/ walks).

Internetovou mapu naleznete na stránkách www.praha.mkc.cz.

Na mapě jsou zanesena místa ilustrující multikulturní historii Prahy dvacátého století. Jde o místa každodenního setkávání jako jsou kavárny, kina, obchodní domy, ale i místa, kde se psaly „velké dějiny“, které do multikulturního soužití zasáhly.

Obsah

  • Místo paměti – paměť místa
  • Národní muzeum – list učitelský, list žákovský
  • Biografy na Václavském náměstí – list učitelský, list žákovský
  • Obchodní domy – list učitelský, list žákovský
  • Divadla a Václavské náměstí – list učitelský, list žákovský
  • Kavárny a hotely na Václavském náměstí – list učitelský, list žákovský
  • Prager Tagblatt a další tištěná média spojená s Václavským náměstím – list učitelský, list žákovský
  • Spory o dům – list učitelský, list žákovský
  • Palác Lucerna – list učitelský, list žákovský
  • Autoři metodických listů
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf8796 kBMetodická příručka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek