Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Španělské výrazy v angličtině

Španělské výrazy v angličtině

Informativní příspěvek
Autor kolektiv Lingea s.r.o.

O všech evropských jazycích platí, že převzaly řadu výrazů ze španělštiny, a to ať již slov hispánského (v češtině máme např. eldorádo či kamarila), arabského (rošáda, alkovna ap.) či indiánského původu (pampa, kakao ap.). I seznam anglických slov přejatých ze španělštiny bude velmi dlouhý:
tornado, commando, desperado, eldorado, torpedo, rodeo, hidalgo, tango, embargo, gaucho, cargo, poncho, patio ...

V poslední době je to však zejména americká angličtina, která čelí přílivu nových slov, a to díky raketově rostoucímu počtu obyvatel Spojených států hispánského původu. Díky přílivu přistěhovalců původem z Latinské Ameriky a vysoké porodnosti Hispánců je komunita španělsky mluvících obyvatel největší menšinou Spojených států. To se samozřejmě projevuje i v samotné angličtině.

Kupříkladu v deníku NY Post se dne 13. 06. 2013 psalo:
A powerful storm that could turn into a rare “derecho” pounded the Midwest yesterday and is heading to the East Coast, threatening New York. (Na Středozápad včera udeřila silná bouře, která by se mohla rozvinout v málo obvyklé derecho. Směřuje k východnímu pobřeží a ohrožuje New York.)

Oním výrazem derecho autor článku myslel meteorologický fenomén, tedy prudkou bouři, kterou doprovází poryvy rovně směřujícího větru dosahujícího rychlosti 100 až 160 km/h. Právě charakter poryvů větru stojí u původu tohoto slova. Španělské derecho totiž znamená rovný, přímý. Množné číslo se tvoří pomocí koncovky -es:
Derechoes, with winds of at least 58 mph. (derecho tvoří plurál pomocí koncovky -es, tak jako je tomu u výrazu tornado, ačkoli u něj je přípustná i varianta bez e: tornados).

Např. na zahradách kalifornských vil můžeme zahlédnout přístřešek z větvoví, nejčastějí z větví palem. Tomu Američané říkají ramada, tedy slovem, které v americké španělštině znamená totéž (příp. stánek na tržišti). Přitom samotný tento typ přístřešku na americkém kontinetu existoval již před příchodem Kolumba.

Nejvíce slov španělského původu samozřejmě zaslechneme na předměstích amerických měst, kde tvoří Hispánci početnou komunitu, a ovlivňují tak místní slang (loco šílený, matador vrah, nada nic ap.). Zde už se ovšem pohybujeme na pomezí jiného fenoménu, tedy tzv. spanglish, tedy jakési směsice angličtiny a španělštiny, kde se např. anglická slova pošpanělšťují, výslovnost je spíše španělská apod.:
namísto highway (dálnice) uslyšíme jaiwey (španělština nezná [h], pouze [ch], které zapisuje pomocí písmenka j) ir de shopping (nakupovat, jít na nákupy) je kombinací ir de compras a to go shopping naložit se anglicky řekne to load, španělsky cargar, ve spanglish lodear

Příkladů bychom mohli uvést mnoho a mnoho, a to i v různých variantách. Podoba spanglish se odvíjí i od toho, kde se právě nacházíme. Něco jiného totiž můžeme slyšet v Texasu a něco jiného třeba v Miami.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám