Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenom...

Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenomén

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková
Puberta a adolescence bývá provázena pocitem osamění, žáci jsou často zmatení ze svých sociálních rolí, které se vzájemně dostávají do konfliktu, ze svých emocí a reakcí. Škola by měla být místem prevence vzniku úzkostných, sebepoškozujících a sebevražedných myšlenek. Prostřednictvím aktivity by se toto téma mělo velmi citlivě otevřít.

Cíl výuky

Žáci:

  • formulují své postoje k mapovanému fenoménu,
  • jsou schopni komentovat důležité informace z promítaného filmového materiálů,
  • je jim dán prostor otevřeně mluvit o věcech, které je trápí,
  • získávají přehled o možnostech prevence.

Délka:

45 minut

1) Učitel promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

2) Učitel se zeptá žáků, která informace z promítnutého videa či textu jim přijde nejpodstatnější a proč? Pokud mezi odpověďmi nepadne fakt, že se GG stal symbolem sebevrahů, učitel toto téma otevře sám. Postupně se ptá, jaké jiné symboly sebevraždy žáci znají (Nuselský most, les sebevrahů v Japonsku, píseň sebevrahů - Smutná neděle, Utrpení mladého Werthera apod.).

3) Žáci se rozdělí do dvoučlenných skupin mají za úkol napsat nejčastější příčiny, které dle nich dovedou člověka rozhodnutí vzít si život.

4) Žáci čtou své odpovědi, učitel doplňuje výklad, viz poznámky pro učitele.

5) Učitel rozdá žákům pracovní list. Zmíní, že výsledky mohou být pouze orientační, že vyplnění dotazníku by mělo sloužit hlavně k zamyšlení se nad svým emočním stavem. Po vyplnění dá učitel prostor těm, kteří se s výsledky chtějí svěřit. Dotazník učitel může vybrat s tím, že na začátku řekne žákům, že podepsat se mohou, jen když chtějí.

6) Učitel společně s žáky společně prohlížejí stránky RIAPSu. Společně s žáky řeší, kam se obrátit v případě kritické situace, samozřejmě může nabídnout i služby školy a lokálních organizací.

Reflexe

Reflexe probíhá formou průběžné diskuze. Učitel by měl mít celou dobu na paměti, jak citlivé téma s žáky probírá. Ti by neměli být nuceni v žádném případě odpovídat, vše by mělo probíhat na základě dobrovolnosti. Doporučuji aktivitu realizovat ve třídě, kterou už učitel zná a s níž má vytvořený pevnější vztah.

Pracovní listy (pokud jsou podepsané) učitel prostuduje a případně s nimi dál pracuje, tato interakce mezi učitelem a žákem by již měla probíhat soukromě.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

http://www.cmhcd.cz/dokumenty/brozury/amepra_brozura_03.pdf

Zdroje:

http://www.drnespor.eu/sui3.doc


Kapitolu Sebevražda jako fenomén z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/784415/den-kdy-byla-zahajena-stavba-mostu-golden-gate-5-leden včetně přílohy.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek