Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Osmá planeta: Geocaching

Osmá planeta: Geocaching

Praktický příspěvek
inspirace
Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro nejstarší kategorii nazvané Osmá planeta a představuje ukázku, jejímž obsahem jsou geolokační aktivity.

Čas přípravy: 1 - 2 dny
Čas realizace: 1 den
Prostor: venku
Roční období: jaro - podzim
Počet účastníků: podle počtu GPS navigací
Věková kategorie: 15+

Cíle:

  • Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
  • Seznámení se s technikou a GPS navigací a jejich využití ve volném čase.

Motivace:

K životu mladých patří mnoho zajímavých činností, jako je např. geocaching. Jde o spojení sportu a turistiky, dochází při něm ke hledání tzv. „kešek“ pomocí navigačního systému GPS. Kešky, tj. krabičky s různými předměty a odkazy, se nacházejí po celé České republice, ale i ve světě, na turistických stezkách nebo u zajímavých turistických objektů. V současné době jich je už velké množství. Systém této činnosti funguje přes internet, kde si každý zároveň eviduje již objevené kešky a najde zde i informace o dalších, jím nenalezených keškách. Jako oddíl či jako jednotlivci se můžete zapojit do celosvětové hry Geocaching.

Potřeby:

GPS navigace, internet, plastové krabičky, tužka a papír.

Provedení:

Jde o závod s GPS, který musí vedoucí nejdříve připravit (kromě varianty č. 3, viz níže). Nejdříve si nachystá několik krabiček na potraviny s těsnicím víkem. Musí se do nich vejít propiska a nějaký bloček, příp. věci – odměny, dárečky, které má každý tým získat. Pak vedoucí vybere trasu, na které vytipuje několik míst, kde připravené krabičky schová – v dutém pařezu, v kořenech stromu, zavěšené na větvi, schované v listí, pod kamenem apod. Místa musí být určena tak, aby nikdo cizí nenašel krabičku náhodou; uložené krabičky je proto potřeba dobře zamaskovat.

Současně si u těchto míst vedoucí zaznamená GPS souřadnice. Do krabiček vložtí nějaký „důkaz“ (zprávu, věc), který bude následně předložen tím, kdo krabičku našel.

Poté vedoucí naučí účastníky závodu pracovat s GPS a rozděltí je do týmů po 2–3 osobách.

Závod lze realizovat v několika variantách:

  1. Všem účastníkům zadáte polohy všech krabiček – GPS souřadnice najednou, a hraje se o to, který tým jich najde nejvíce v daném čase, a nebo kdo je všechny najde nejrychleji. Jako důkaz nálezu krabičky vám tým musí donést něco, co v krabičce našel nebo příp. text zprávy, který v ní objevil. 
  2. Zadáte účastníkům polohu pouze první krabičky, v níž najdou zprávu o pozici další krabičky. Takto postupují týmy stále dál, dokud nedojdou k poslední krabičce. Opět jde o čas.
  3. Každý tým obdrží souřadnice jedné připravené krabičky, kterou musí v určené oblasti skrýt, zaznamenat souřadnice a ty pak předat vedoucímu u startu závodu. Všechny týmy pak najednou hledají krabičky ostatních týmů buď v omezeném čase (co největší počet), nebo v co nejkratším čase (všechny krabičky ostatních týmů).

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami:

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.

Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.

Pohybově postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod v týmu při hledání.

Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Názorná ukázka práce s GPS, kratší a jednodušší trasa, dohled vedoucího.

Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla, dohled autoritativní osoby v týmu.

Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD dohled autoritativní osoby v týmu a připravit doplňkové úkoly na trase.

Výjimečně nadaní a geniální – zjistit další zajímavé informace o GPS a geocahchingu, delší a těžší trasa.

Upozornění:

Přidat pravidlo o nenalezení krabičky – jedná se o několik trestných bodů pro tým, jehož krabička, kterou schovával, nikdo nenajde. Zabráníte tím pokusům o zakopání krabičky půl metru pod zem.

Máte-li levnější GPS, budou vám bez mapy ukazovat pouze přímý směr k vašemu cíli. V tom případě zaznačte na mapě přibližnou polohu, vyhnete se tak „přímým trasám přes divoké porosty a nepřístupné terény“, když z mapy zjistíte, že k místu se můžete dostat i menší oklikou po pohodlné cestě.

Zdůrazněte bezpečnost při umisťování krabiček i pro hledající týmy.


Další rozsáhlé informace (jako např. výsledky zmíněného dotazníkového šetření) a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.

Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení. 

S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf138 kBT05 Geocaching I.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám