Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Chemie a mediální výchova – 1. část

Chemie a mediální výchova – 1. část

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Aleš Chupáč
Příspěvek poskytuje náměty na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii.

Příspěvek byl převzat z časopisu Biologie-chemie-zeměpis, časopisu pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, vydávaného SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.


Média v současnosti působí na žáka - aktéra každodenního chodu společnosti - významným způsobem. Proto je mediální výchova zařazena jako jedno z průřezových témat do novodobého kurikulárního dokumentu - RVP. Cílem úloh pro žáky je rozvoj schopnosti zpracovávat a analyzovat chemické informace, které média předkládají.

Poznámky k řešení měl autor u všech úloh, ponechali jsme je však jen u první. Otevíráme tím prostor pro naše čtenáře - pro názory učitelů i žáků.

Úloha 1

Pozorně si přečti následující dva texty a posuď správnost uvedených informací.

Text 1.: Na krabičce s bonbony Orbit Drops Lemon Mint je upozornění „Bez cukru".
Přečtete-li si složení těchto bonbonů, pak zjistíte, že kromě jiného obsahují 97 g sacharidů.

Text 2.: Na webových stránkách http://astro.pef.zcu.cz/slunecni_soustava/pluto/index.html můžete najít informace o bývalé planetě Pluto a následující sdělení: „Dle poznatků uváděných pozemními observatořemi je povrch Pluta pokryt zmrzlým metanem a dalšími prvky, jako jsou H2O, N2, CH4, CO".


Poznámky k řešení:
V prvním textu je informace zavádějící (jde o používání význam slov cukr a sacharid, což se týká i učebnic chemie a přírodopisu). Slovem cukr se obvykle souborně označují mono- a oligosacharidy (viz např. Vodrážka, 1996).
Ve druhém textu je chybně použito slovo prvek - H2O, CH4 a CO nejsou prvky, ale sloučeniny.

Tematický okruh Mediální výchovy:

 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Zařazení do učiva Chemie

 • text 1: Sacharidy (9. ročník)
 • text 2: Chemické látky (8. ročník)
Úloha 2

Únik chloru z továrny

Ve firmě CHEMAS blízko vesnice Rybníky uniklo při výrobě větší množství chloru.

Úkoly:

a) Vyhledej všechny dostupné informace o vlastnostech chloru (barva, skupenství, účinky na živé organismy, včetně člověka).
b) Zjisti, kde všude se chlor používá.
c) Z předchozích informací vytvoř krátké sdělení (asi 10 až 15 vět) o příslušné havárii - kdy a jak k ní došlo (při výrobě které látky), kdy začala bezpečnostní opatření, čím byla havárie způsobena, jak to ovlivní okolní vesnice a dokdy budou odstraněny veškeré problémy. Uvědom si, že všechny informace musíš podat citlivým způsobem, aby nedošlo k panice.
d) V denním tisku nebo na internetu vyhledej alespoň dva články s podobnou tematikou a porovnej množství informací, které o daném problému podává, se svým sdělením. Jsou informace ve vyhledaných článcích podle tvého názoru pro občany z okolí dostačující?


Tematický okruh Mediální výchovy:

 • stavba mediálních sdělení
 • tvorba mediálního sdělení
 • práce v realizačním týmu
Zařazení do učiva Chemie
 • Halogeny (8. ročník), Chemie slouží i ohrožuje (9. ročník)
Úloha 3

Přečti si následující dva texty, které jsou uvedené na etiketách dvou druhů minerálních vod:

Text 1: "Dobrá voda grapefruit - ochucená minerální voda sycená, lehce mineralizovaná voda, pocházející z hlubinného pramene v nedotčené oblasti Novohradských hor. Nízký obsah přírodních minerálů dlouhodobě přispívá k pocitu lehkosti a dokonalé regeneraci. Dobrá voda je ideálním nápojem pro celou rodinu na každý den."

Text 2: "Výjimečnost perlivé přírodní minerální vody Magnesia spočívá ve vysokém obsahu hořčíku a hydrogenuhličitanu při nízkém obsahu vápníku a sodíku... Magnesia je mimořádně vhodná k dlouhodobému pití..."

Úkoly:

a) Jak se nazývá plyn, který se používá k sycení minerálních vod?
b) Tento plyn vzbuzuje u mnoha lidí pocit osvěžení. Zjistěte, zda negativně působí na lidský organismus. Pokud ano, jakým způsobem?
c) Jaký vztah má pití sladkých minerálních vod (dlouhodobá konzumace) k obezitě?


Tematický okruh Mediální výchovy:

 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Oxidy (8. ročník), Chemie slouží i ohrožuje (9. ročník)
Úloha 4

Indiana Jones a křížová výprava


Ve filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava je pasáž, kdy hlavní hrdina vchází z knihovny do podzemí, ve kterém probourá zeď, za níž je stoka. Do stoky při probourání spadne a čichem zjistí přítomnost ropy. Jones jde stokou, aby našel odkaz, který mu má pomoci k nalezení Svatého grálu. Ochránci Svatého grálu však hrdinu Jonese pronásledují. Aby mu zabránili grál najít, hodí do stoky hořící zápalku a ve stoce začne hořet. Jak je možné, že došlo k hoření vody ve stoce? Vysvětli.


Tematický okruh Mediální výchovy:

 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Zařazení do učiva Chemie
 • Zdroje uhlovodíků (9. ročník)
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek