Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Shodná zobrazení

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jana Drahovzalová
Anotace: Článek se zabývá shodnými zobrazeními. Obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady jednoduchých konstrukcí jednotlivých typů shodných zobrazení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Geometrie » řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Počítač, powerpoint (popř. dataprojektor).
Klíčová slova: geometrie, zobrazení, shodná zobrazení

Ze své pedagogické praxe mohu říci, že shodná zobrazení dělají mnohým žákům ve střední škole problémy. Největším kamenem úrazu je zřejmě jejich nedostatečná představivost. Mnozí nemají geometrii rádi, a tak jsem se snažila přijít na něco, co by jim při výuce pomohlo a přitom je přesvědčilo o tom, že geometrie vůbec není "hrozná", ale naopak, že může být krásná. V programu PowerPoint se dají dělat "kouzla", a tak jsem v tomto programu vytvořila prezentaci, která se zabývá právě zmíněnými shodnými zobrazeními.

Co v prezentaci najdete:

  • vysvětlení, co jsou to shodná zobrazení
  • ukázka nejběžnějších shodných zobrazení
  • podrobnější popis zobrazení - středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení
  • konstrukce shodností základních geometrických útvarů (bod, úsečka)

Prezentace by měla sloužit jako pomůcka, a to nejen pro žáka, ale i učitele. Učiteli tato prezentace může dobře posloužit při výuce, kdy lze hodinu pojmout méně tradičně, spíše jako přednášku s použitím dataprojektoru. Žákovi pak tato prezentace pomůže doma při samostudiu.

Citace a použitá literatura:
[1] - POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : Prometheus, 1997.  
[2] - POMYKALOVÁ, E. Matematika pro gymnázia. Praha : Prométheus, 1993.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt603 kBPrezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2007
Zobrazeno: 7642krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRAHOVZALOVÁ, . Shodná zobrazení. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2007, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1744/SHODNA-ZOBRAZENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.