Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie

Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Zuzana Kalová
Spoluautor: Helena Kubíčková

Chcete svým žákům zpříjemnit výuku biologie? Chtěli byste, aby poznali přírodu jinak, než s knihami a dlouhými výklady, ale zábavnější formou? Pojďte spolu s vašimi žáky objevovat zajímavá zákoutí přírody CHKO Blanský les, rádi se při tom s vámi podělíme o zkušenosti s výukou biologie v terénu. I vaši žáci si užijí spoustu zábavy, a přitom poznají mnoho zajímavých věcí. Pomocí tohoto návodu je naučíte, jak se mají orientovat ve vybraném území a jak poznat vyšší i nižší rostliny a vodní bezobratlé živočichy nejen podle fotografií nebo obrázků v učebnicích, ale i ve skutečné přírodě. To všechno se může stát skutečností. Přinášíme vám možnost uspořádat biologické terénní cvičení pro vaše žáky. Cvičení probíhá na úseku řeky Vltavy mezi obcemi Zlatá Koruna a Boršov nad Vltavou, kterou spolu s vašimi žáky splujete na raftech. Výuka touto formou tedy zahrnuje splutí řeky se zastávkami na zajímavých stanovištích, kde jsou pro žáky připravené úkoly z botaniky, hydrobiologie a ekologie.

Náš projekt se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií při zpracování výsledků získaných při terénním biologickém cvičení. Jedním cílem je smysluplným způsobem zúročit výuku tvorby prezentace pomocí programu Microsoft PowerPoint a výuku práce s digitální fotografií, které probíhají na našem čtyřletém gymnáziu v 1. ročníku (kvintě). Druhým cílem je vytvořit podklady pro terénní výuku botaniky, zoologie a ekologie. Není nutné zvolit rafty jako dopravní prostředky, protože vzniklý materiál se dá použít na jakékoliv vycházce přírodou. Směřujeme k tomu, aby žáci vnímali biologii hlavně jako předmět praktický, a proto si musí na přírodniny sáhnout, ochutnat je, popř. je využít při vaření.

Nejdříve vyučující vybere lokality, kde skupiny žáků absolvují motivační hry, úkoly a aktivity vedoucí k poznávání přírody. Během těchto činností žáci pořizují digitální fotografie, které budou potřebovat později při tvorbě prezentací. Podklady pro přípravu práce na jednotlivých stanovištích najdete v přiložených materiálech a na CD, které jsme pro vás připravili. Potom ve škole každá skupina žáků vytvoří prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, kde popíše jednu lokalitu a úkoly i činnosti, které na tomto stanovišti musela splnit. Výsledkem jsou CD a internetové stránky obsahující popis prožitých výukových aktivit, digitální atlas kvetoucích rostlin, jednoduché klíče k určování mechů a vodních bezobratlých živočichů a všechny informace potřebné pro zorganizování takového terénního cvičení.

CD má sloužit učitelům, kteří vyučují biologii, jako pomůcka a zároveň jako návod pro podobné výukové aktivity. Kompletní obsah CD si můžete stáhnout na adrese: www.gjvj.cz/documents/Projekt_Biologie_CD.zip.

Obr.Obr

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám